Aku, Akulah Tuhan dan tidak ada juruselamat selain dari padaKu. Kamulah saksi-saksiKu, demikianlah firman Tuhan. Yesaya 43:11, 12.

[AkhirZaman.org] Tentang para pengikutNya yang benar, Tuhan berkata, “Umat yang telah Kubentuk bagiKu akan memberitakan kemasyhuranKu” (ayat 21). Merekalah saksi-saksiKu, wakil-wakilKu yang terpilih, di dalam dunia yang murtad ….

Allah meminta kerja sama kita. TuntutanNya benar dan adil …. Bilamana kita mengambil nama Kristus, kita bertekad dalam diri kita mewakili Dia. Agar supaya kita setia terhadap tekad kita, Kristus haruslah diam di dalam hati, pengharapan kemuliaan itu. Hidup sehari-hari haruslah semakin hari semakin menyerupai hidup Kristus. Kita haruslah menjadi orang-orang Kristen di dalam amal dan di dalam kebenaran. Kristus tidak mau berhubungan apa-apa dengan kepura-puraan. la akan menyambut masuk ke dalam istana sorga, orang-orang Kristen yangsejati. Kehidupan orang yang mengaku Kristen, tetapi tidak menghidupkan kehidupan Kristus adalah ejekan terhadap agama.

Allah tidak meminta kita supaya membeli karuniaNya dengan sesuatu korban yang mahal. la hanya meminta pelayanan orang yang rendah hati dan menyesal, yang menerima pemberianNya yang cuma-cuma itu dengan sukacita dan ucapan terima kasih. Seseorang yang menerima Kristus sebagai Juruselamatnya pribadi memiliki keselamatan yang telah disediakan oleh Kristus. Dan janganlah ia lupa sebagaimana ia telah menerimanya dengan
cuma-cuma, demikianlah ia harus memberi dengan cuma-cuma pula.

Tahukah engkau nilaimu di dalam pandangan Allah? la berkata, Engkau adalah kawan sekerja dengan Aku. Adakah engkau membiarkan terangmu bercahaya kepada dunia yang jatuh dalam dosa? Adakah engkau berusaha melatih setiap kecakapan dan setiap kuasa yang telah dikaruniakan Allah bagimu? Mungkin engkau tidak dapat menjadi seorang pendeta, akan tetapi engkau dapat menjadi seorang saksi. Mungkin engkau tidak dapat menjadi seorang pembicara yang fasih, akan tetapi engkau dapat menjadi fasih di dalam menghidupkan Kristus dalam kehidupanmu, engkau dapat lancar membiarkan terangmu bercahaya di hadapan manusia.

Orang Kristen yang benar; ramah tamah adalah pembelaan yang sangat kuat yang dapat ditampilkan untuk menguntungkan kebenaran Alkitab. Orang demikian adalah wakil Kristus. HidupNya merupakan kesaksian yang sangat meyakinkan mengenai kuasa karunia ilahi. Bilamana umat Allah membawa kebenaran Kristus masuk ke dalam hidup sehari-hari,
maka orang-orang berdosa akan bertobat dan kemenangan atas musuh akan diperoleh.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here