kebenaran

Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu: Lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat; sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Matius 24:23, 24.

[AkhirZaman.org] Di padang gurun pencobaan setan datang menghampiri Kristus seperti seorang malaikat yang datang dari istana Allah. Dari perkataannya, bukan dari rupanya, Juruselamat mengenal musuh itu. Waktunya sudah tiba ketika setan akan mengadakan mujizat-mujizat, di hadapan pandangan matamu, mengatakan bahwa ialah Kristus; dan jika kakimu tidak berpijak teguh atas kebenaran Allah, kelak engkau akan dipimpin jauh dari dasar-dasar percayamu. Satu-satunya jalan yang aman bagimu ialah menyelidiki kebenaran itu seperti mencari harta yang tersembunyi. Galilah kebenaran itu sebagaimana engkau menggali harta yang tersembunyi diadalam tanah, dan tunjukkanlah Firman Allah, Alkitab, di hadapan Bapamu yang di sorga, dan katakanlah, Terangilah saya; ajarlah saya tentang kebenaran itu. Dan bilamana Roh KudusNya masuk ke dalam hatimu, untuk memberi pengaruh kebenaran itu ke dalam jiwamu, maka engkau tidak akan membiarkan dia lepas-dengan mudahnya. Engkau sudah memperoleh pengalaman sedemikian di dalam menyelidiki Kitab Suci sehingga setiap titik akan ditetapkan.

Tanpa penerangan Roh Allah, maka kita tak akan sanggup membedakan  kesalahan, dan akhirnya akan jatuh ke bawah kuasa pencobaan dan penipuan yang dibawa oleh setan ke dunia ini. Kita sudah mendekati punutupan pertikaian di antara Raja terang dan raja kegelapan, dan sagera penipuan musuh itu akan mencobai iman kita, entah iman yang bagaimanakah itu.”

Jika pernah ada satu waktu saat mana kita memerlukan iman dan terang rohani, sekaranglah waktu itu. Mereka yang teguh berdoa dan menyelidiki Kitab Suci setiap hari dengan kerinduan hati yang sungguh-sungguh untuk mengetahui dan melakukan kemauan Allah, tidak akan dibiarkan tersesat oleh tipu daya setan … Kita memerlukan kebenaran itu setiap saat. Kita memerlukannya dengan tidak dipalsukan oleh kesalahan dan tidak dicemarkan oleh perkataan, adat kebiasaan dan pendapat-pendapat duniawi. Kita memerlukan kebenaran itu setiap saat. Kita memerlukannya dengan segala menyenangkan hati kita. Penerimaan kebenaran senantiasa melibatkan salib. Akan tetapi Yesus menyerahkan hidupNya sebagai satu korban bagi kita, dan apakah kita tidak akan memberi kasih sayang kita yang terbaik untuk Dia, dan juga angan-angan hati kita yang paling kudus serta pelayanan kita yang terbaik?

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here