1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

WARISAN ORANG-ORANG KUDUS (4)

Surga ilustrasiMemuji Allah Dengan Musik yang Semarak Dan Merdu
[AkhirZaman.org]
Akan ada musik di sana, dan juga nyanyian, musik dan nyanyian mana tidak ada telinga yang fana pernah mendengarnya atau pikiran fana pernah memahaminya, yang terdapat dalam penglihatan akan Allah....

Nyanyian yang akan dinyanyikan oleh umat tebusan-yaitu nyanyian tentang pengalaman mereka - akan menyatakan kemuliaan Allah: "Besar dan ajaib segala pekerjaanMu, ya Tuhan, Allah, Yang Maha Kuasa! Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan, Dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus; Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu" (Wahyu 15:3, 4) Ed 307-309 (1903)

Ada seorang Malaikat yang selalu memimpin, yang lebih dulu mengambil kecapi dan memainkan nada, kemudian semua bergabung di dalam lagu surga yang meriah dan sempurna. Nyanyian itu tidak dapat diterangkan. Itu adalah nada surgawi, Ilahi. 1T 146 (1857)

Bukan sebagai seorang manusia yang menderita, melainkan sebagai raja yang mulia dan menang, Ia akan berdiri di bukit Zaitun, sementara puji-pujian orang Ibrani berpadu dengan sorak-sorai orang-orang bukan Yahudi, lalu suara umat tebusan yang bagaikan suatu bala tentara yang perkasa akan mengumandangkan seruan ini, Mahkotailah Dia, Tuhan semua manusia!-Da 830 (1898)

Menyelidiki Perbendaharaan Harta Alam Semesta
Kelak, apabila tirai yang menggelapkan penglihatan kita hendak disingkapkan, dan mata kita akan memandang dunia yang elok itu, yang sekarang kita hanya menangkap berkas-berkas cahayanya melalui teropong, bilamana kutuk dosa sudah dihapuskan dan seluruh bumi akan tampak "dalam keindahan Tuhan Allah kita, "betapa sebuah bidang studi akan terbuka untuk kita pelajari! Kelak siswa ilmu pengetahuan bisa membaca catatan-catatan tentang penciptaan dan melihat tidak ada yang mengingatkan pada hukum kejahatan. Dia bisa mendengarkan musik dari suara-suara alam dan tidak menemukan tanda kesedihan ataupun nada kesusahan. . . .

Seluruh perbendaharaan alam semesta akan terbuka untuk dipelajari oleh anak-anak Allah. Dengan kesukaan yang tak terlukiskan kita akan masuk ke dalam kegembiraan dan hikmat makhluk-makhluk yang tidak berdosa. Kita akan berbagai kekayaan  yang diperoleh melalui zaman demi zaman yang digunakan dalam merenungkan hasil karya Allah. -Ed 303, 307 (1903)

Tak terikat oleh kefanaan, mereka terbang ke dunia-dunia yang jauh tanpa merasa lelah - Dunia-dunia yang gemetar dengan kesedihan atas penderitaan umat manusia, dan menyanyikan lagu-lagu gembira mendengar berita tentang satu jiwa yang ditebus. . . . Dengan penglihatan yang tidak terhalang mereka memandang kemuliaan penciptaan - matahari-matahari dan bintang-bintang serta tatasurya-tatasurya, semuanya dalam keteraturan yang ditentukan mengelilingi takhta Allah. Pada segala sesuatu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, nama Khalik tertera, dan di dalam semuanya keleluasaan kuasa-Nya ditunjukkan. -GC 677, 678 (1911).

Sejarah Kudus Dipelajari Ulang
Umat tebusan akan melawat dari satu dunia ke dunia yang lain, dan banyak dari waktu mereka akan digunakan dalam menyelidiki rahasia-rahasia penebusan.-7BC 990 (1886)

Tema-tema penebusan akan mengusai hati, pikiran dan lidah umat tebusan sepanjang zaman kekekalan. Mereka akan memahami kebenaran-kebenaran yang Kristus ingin ungkapkan kepada murid-muridNya, tetapi mereka tidak mempunyai iman untuk menangkapnya. Selamanya dan selama-lamanya pandangan baru tentang kesempurnaan dan kemuliaan Kristus akan tampak. Sepanjang zaman yang tak ada akhirnya penjaga yang setia akan menampilkan hal-hal baru dan lama dari perbendaharaannya.-COL 134 (1900).

Kemudian akan terbuka di hadapannya peristiwa berlangsung peperangan besar yang telah diawali sebelum perhitungan waktu dimulai, dan yang hanya akan berakhir apabila waktu berhenti. Sejarah menyusupnya dosa, sejarah kepalsuan fatal dalam pekerjaannya yang berliku-liku, sejarah kebenaran yang tanpa berbelok dari jalurnya yang lurus telah menemukan dan menakhlukkan kesalahan - semuanya akan dibuat jelas. Tirai yang memisahkan antara dunia yang nyata dan tidak nyata akan disisihkan, dan perkara-perkara ajaib akan dinyatakan. -Ed 304 (1903)

Walaupun kesedihan dan kesusahan serta penggodaan dunia berakhir dan penyebabnya dihapuskan, umat Allah akan selalu memiliki pengetahuan yang jelas dan luas tentang bagaimana nilai keselamatan mereka. . . .

Penebus kita senantiasa akan menyandang tanda-tanda dari penyaliban-Nya. Di kepala-Nya yang terluka, di lambung-Nya, Di kedua tangan dan kaki-Nya, itu sajalah bekas-bekas perbuatan kekejaman yang disebabkan oleh dosa. -GC 651, 674 (1911)

Kebingungan-Kebingungan Dalam Kehidupan dijelaskan
Segala kebingungan dari pengalaman hidup akan dijelaskan pada waktu itu. Apa yang kepada kita tampaknya hanya kekacauan dan kekecewaan, maksud-maksud yang gagal dan rencana-rencana yang terbengkalai, akan nampak mengandung maksud yang agung, mencegah dan membawa kemenangan, suatu keharmonisan Ilahi. -ED 305 (1903)

Di sana Yesus akan memeimpin kita menelusuri tepian air sungai yang mengalir hidup dari takhta Allah, dan akan menjelaskan kepada kita pemeliharaan-pemeliharaan terselubung melalui mana Ia menuntun kita di bumi ini demi menyempurnakan tabiat kita. 8T 254 (1904)

Segala yang telah membingungkan kita di dalam pemeliharaan Allah akan dibuatjelas di dunia baru nanti. Hal-ha! yang sukar dimengerti kelak akan mendapatkan perglelasan. Rahasia-rahasla anugerah akan dlslngkapkan di hadapan kita. Apa yang oleh plkiran kita yang fana hanya menemukan kebingungan dan janji-janji yang tak terpenuhl, kita akan melihat keharmonlsan yang paling sempuma dan lndah. Klta akan mengetahui bahwa kasih yang tak terhingga itu mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya sangat menyusahkan. Pada waktu kita menyadari pemeliharaan-Nya yang lembut dari Dia yang membuat segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan kita, maka kita akan bersuka dengan kegembiraan yang tak terlukiskan dengan kata-kata dan penuh dengan kemuliaan.-9T 286 (1909).
Hasil dari Setiap Perbuatan yang Mulia
Semua yang telah bekerja dengan roh tidak mementingkan diri akan menyaksikan hasil dari perbuatan-perbuatan mereka. Hasil dari setiap prinsip yang benar dan perbuatan yang mulia akan terlihat. Sebagian dari hal itu kita lihat sekarang ini. Tetapi alangkah sedikit hasil perbuatan yang paling mulia dalam kehidupan di dunia sekarang ini yang nyata kepada si pelaku! Berapa banyak usaha yang tidak mementingkan diri dan tidak mengenal lelah bagi mereka yang melampaui jangkauan dan pengetahuan merekal Para orangtua dan guru terbaring dalam tidur mereka yang berakhir, pekerjaan mereka sepanjang hidup tampak seperti sia-sia; mereka tidak mengetahui bahwa kesetiaan mereka telah membuka pancaran berkat yang tidak pemah akan berhenti mengalir; hanya dengan lman mereka melihat anak-anak yang telah mereka didik itu menjadi suatu berkat dan Ilham bagi sesamanya manusia, dan pengaruh itu berulang sendiri beribu kali ganda.
Banyak pekerja yang menyiarkan pekabaran kekuatan dan pengharapan serta keberanian kepada dunia. kata-kata yang membawa berkat kepada banyak hati di setiap negeri, akan tetapi hasilnya hanya sedikit yang diketahuinya padahal di sudah bekerja membanting tulang dalam kesepian dan tak dikenal orang. Begitulah karunia-karunia diberikan, beban-beban dipikul, dan pekerjaan dilaksanakan. Orang-orang menabur benih di mana orang-orang lain yang memetik hasilnya di atas kubur mereka. Mereka menanam pohon supaya orang lain menikmati buahnya. Mereka merasa puas sekarang karena mengetahui bahwa mereka telah menyediakan sarana demi kebaikan. Kelak hasil timbal-balik dari semua ini akan terlihat.-Ed 305, 306 (1903)
Kesukaan Kita Akan Senantiasa Bertambah
Ada banyak rahasia dalam rencana penebusan - penghinaan terhadap Putra Allah, supaya la didapati dalam sosok sebagai seorang manusia, Kasih dan sikap merendahkan diri yang ajaib dari Bapa dengan menyerahkan Putra-Nya — yang bagi para Malaikat Surga itu menjadi keheranan yang barkesinambungan. . . . Dan semua ini akan menjadi pelajaran dari umat tebusan sepanjang zaman kekekalan. Sementara mereka merenungkan pekerjaan Allah dalam penciptaan dan penebusan, kebenaran baru terus akan terbuka kepada pikiran yang terheran-heran dan terkagum-kagum. Sementara mereka belajar lebih banyak lagi tentang hikmat, kasih, dan kuasa Allah, pikiran mereka akan terus berkembang, dan kesukaan mereka akan senantiasa bertambah.-5T 702, 703 (1889).
Sementara tahun-tahun kekekalan silih-berganti, itu akan penyataan-penyataan yang lebih luas dan lebih mulia tentang Allah dan Kristus. Sementara pengetahuan berkembang, demikian juga kasih, rasa hormat, dan kebahagiaan akan bertambah. Semakin banyak manusia belajar tentang Allah, makin besar kekaguman mereka akan tabiat-Nya. Sementara Yesus membukakan di hadapan mereka kekayaan penebusan dan kamenangan-kemenangan mengagumkan dalam peperangan besar dengan Setan, hati orang-orang tebusan itu . Tergerak dengan pengabdian yang lebih sungguh-sungguh, dan dengan kesukaan yang lebih ceria mereka memetik kecapi emas itu; dan sepuluh ribu kali sepuluh ribu dan beribu-ribu suara itu berpadu menyanyikan lagu pujian yang luar biasa hebatnya.-GC 678 (1911).

Terus Bertambah Tanpa Batas
Setiap kuasa akan berkembang, setiap kesanggupan meningkat. Usaha yang terbesar akan dilanjutkan, angan-angan hati yang paling tinggi akan tercapai, cita-cita yang paling luhur menjadi kenyataan. Namun masih akan muncul puncak-puncak baru untuk ditaklukkan, keheranan-keheranan baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, sasaran-sasaran segar yang menuntut kemampuan tubuh, pikiran dan jiwa.-Ed 307 (1903).
Betapa pun jauhnya kita bisa maju dalam pengetahuan akan hikmat Allah dan kuasa-Nya, selalu akan ada sesuatu yang tak terbatas.-Rh, 14 September 1886.
Seluruh kasih Bapa yang turun-temurun dari generasi kepada generasi melalui saluran hati manusia, segala mata air kelembutan yang telah terbuka di dalam jiwa manusia, semua itu masih merupalaan sebuah aliran sungai yang kecil kepada samudera raya bila dibandingkan dengan kasih Allah yang tidak terbatas dan tak ada habis-habisnya. Lidah tak dapat menceritakannya; pena tak dapat melukiskannya. Engkau boleh merenungkannya setiap hari selama hidupmu; engkau bisa menyelidiki Kitab Suci dengan tekun untuk memahaminya; engkau dapat mengerahkan segala kemampuan dan kesanggupan yang Allah telah berikan kepadamu dalam usaha memahami Kasih dan belas kasihan Bapa semawi itu; namun tetap ada suatu yang tak terbatas. Engkau boleh mempelajari sepanjang zaman ini; namun engkau tidak pemah dapat sepenuhnya panjang dan lebanya, kedalaman dan ketinggiannya, dari kasih Allah yang mengaruniakan Putra-Nya untuk mati bagi dunia ini. Kekekalan itu sendiri tidak pernah dapat menyatakan itu sepenuhnya.-5T 740.
Seluruh Alam Semesta Menyatakan Bahwa Allah ltu Kasih
Peperangan besar sudah berakhir. Dosa dan orang-orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta bersih. Satu denyut keserasian nan Kebahagjaan bercletak sepanjang penclptaan yang iuas. Dar: Dia yang menciptakan segalanya itu mengalirlah kehzdunan dan terang dan kebahaglaan, ke seluruh Fuang alam semestapg/arag tak terbatas Dari atom yang terkecil sampai dunia yang paling besar, segala sesuatu, yang hidup maupun tidak, dalam-keindahan dan kesukaan sempurna yang berselubung, menyatakan bahwa Allah itu kasih adanya. GC 678 (1911).
 

 

 

Artikel Terkait:

1. WARISAN ORANG-ORANG KUDUS (3)

WARISAN

Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman akan berlangsung, dan kitab-kitab dibukakan; bilamana ucapan ‘sabaslah‘ dari Hakim agung itu diumumkan, dan mahkota kemuliaan yang kekal diletakan pada dahi pemenang, banyak yang akan mengangkat mahkota mereka di depan mata perhimpunan alam semesta&n...
48 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. WARISAN ORANG-ORANG KUDUS (2)

WARISAN

Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang lain penuh dengan segala jenis bunga-bunga, dan pada waktu saya memetiknya saya berseru, kembang-kembang ini tidak akan pernah layu. Selanjutnya saya melihat padang rumput yang tinggi, sangat indah untuk dipandang; ...
51 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. WARISAN ORANG-ORANG KUDUS (1)

WARISAN

Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan kebenaran-Nya, yang akan menyediakan bagi kita sebuah paspor ke Surga.-Surat 6b, 1890. ...
57 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. KEMBALINYA KRISTUS (2)

KEMBALINYA

Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam persembunyian di gunung-gunung, di dalam gua-gua dan lubang-lubang tanah, Juru selamat menyatakan hadirat-Nya dan kemuliaan-Nya. ...
65 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. KEMBALINYA KRISTUS (1)

KEMBALINYA

Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa bumi dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebatnya gempa bumi itu' (Wahyu 16:17, 18). Tampaknya langit sepeti terbuka dan tertutup. ...
71 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. TUJUH MALAPETAKA TERAKHIR DAN ORANG BENAR (3)

TUJUH

Umat Allah Tidak Menyukai Keinginan yang Keji[AkhirZaman.org] Sekarang ini, sementara Imam Besar mengadakan pendamaian demi kita, maka kita harus berusaha untuk menjadi sempurna di dalam Kristus. ...
79 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. TUJUH MALAPETAKA TERAKHIR DAN ORANG BENAR (2)

TUJUH

Hukuman Mati Serupa Dengan yang Dikeluarkan Oleh Ahasyweros[AkhirZaman.org] Perintah yang pada akhirnya dikeluarkan terhadap umat Allah yang sisa akan sangat serupa dengan perintah yang dikeluarkan oleh Ahasyweros terhadap orang Yahudi. ...
96 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. [RH] ANGKATLAH PIALA KEMENANGANMU

[RH]

Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mazmur 116: 13 [AkhirZaman.org] Apakah engkau salah seorang yang berbuat salah? Pergilah kepada Yesus dan mintalah Dia mengampunimu, kemudian percayalah bahwa la melakukannya. "Jika kita mengaku dosa kita, maka la adalah setia dan adil, sehingga la akan mengampuni segala dosa k...
98 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. TUJUH MALAPETAKA TERAKHIR DAN ORANG BENAR (1)

TUJUH

(Masa Kesusahan Besar, Bagian II)Masa Kesusahan Besar Dimulai Sesudah Penutupan Pintu Kasihan[AkhirZaman.org] Bilamana Kristus berhenti dari pekerjaan-Nya sebagai pengantara demi umat manusia barulah masa kesusahan itu dimulai. kemudian kasus setiap jiwa sudah akan diputuskan, dan tidak ada lagi darah penebusan untuk membersihkan dosa. ...
99 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. TUJUH MALAPETAKA TERAKHIR DAN ORANG-ORANG JAHAT (2)

TUJUH

Hukum Allah Tampak di Langit[AkhirZaman.org] Maka kelihatanlah di langit sebuah tangan yang memegang dua loh batu yang terlipat. Berkata nabi itu, 'Langit memberitakan keadilanNya, sebab Allah sendirilah hakim (Mazmur 50:6). Hukum yang suci itu, yang adalah kebenaran Allah, ...
105 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
TUJUH MALAPETAKA TERAKHIR...
Umat Allah Tidak Menyukai Keinginan yang Keji[AkhirZaman.org] Sekarang ini,...
Read More...
IMAGE
Pelaku pembantaian Texas ...
[AkhirZaman.org] Tersangka pelaku penembakan di sebuah gereja di pedalaman...
Read More...
IMAGE
Mengungkap Kekayaan Pange...
[AkhirZaman.org]  - Pangeran Alwaleed bin Tahal menjadi salah satu dari...
Read More...
IMAGE
Buntut Teror New York, Tr...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat Donald Trump memanfaatkan serangan...
Read More...
IMAGE
Jumlah Anak Obesitas Naik...
[AkhirZaman.org] – Hasil studi yang dimuat dalam jurnal kesehatan The...
Read More...
IMAGE
Seorang istri di Pakistan...
[AkhirZaman.org] Seorang perempuan yang baru menikah di Pakistan ditangkap...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
Menggunakan Ponsel Sebelu...
[AkhirZaman.org] Pasti kamu pernah menggunakan atau memakai ponsel sebelum...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
[RH] PENURUTANLAH NILAINY...
Kasihilah Tuhan Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan...
Read More...
IMAGE
[RH] TIDAK ADA DAMAI SAMA...
Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi: Aku...
Read More...
IMAGE
[RH] PENGAMPUNAN PENUH DA...
Tetapi padaMu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku...
Read More...
IMAGE
[RH] KESEMPURNAAN KRISTEN
Bagi Dia, yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang...
Read More...
IMAGE
[RH] KRISTUS ADALAH TELAD...
Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang...
Read More...

Data Kunjungan

016763003
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
7769
16088
39096
120102
179801
16254340
16763003

IP Anda: 54.221.93.187
Tanggal: 2017-12-12 13:13:06

Online Saat Ini

We have 75 guests and no members online