1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KEAMANAN MELALUI CINTA

Parents-day CopyKuasa Pelayanan Kasih
[AkhirZaman.org] Sarana kasih itu mempunyai kuasa yang ajaib, karena itu adalah kepunyaan Ilahi. Jawaban yang lemah lembut "meredakan kegeraman," Kasih itu sabar; kasih itu murah hati, "Kasih itu menutup dosa yang banyak," kalau kita mau mendapat pelajaran itu, dengan kuasa apa untuk menyembuhkan kita akan memperolah karunia! Bagaimanakah kehidupan itu diubahkan dan dunia menjadi serupa dengan sorga yang menjadi pendahuluan dari padanya!

Pelajaran yang indah ini dapat diajarkan dengan sederhana sehingga mudah dipahami oleh anak-anak kecil sekalipun. Hati anak kecil itu masih lembut dan mudah diberi kesan; dan apa bila kita yang lebih tua menjadi "seperti anak-anak" dan bila mana kita pelajari kesederhanaan serta kasih sayang Juruselamat, kita tidak akan mengalami kesukaran untuk menjamah hati anak-anak yang kecil itu serta mengajar mereka pelayanan cinta yang menyembuhkan.

Dipandang dari sudut duniawi, uang itulah kuasa; tetapi dari pangdangan Kristen, cinta itulah kuasa. Kekuatan otak dan kerohanian ada tersangkut dalam prinsip ini. Cinta yang murni mempunyai kesanggupan istimewa untuk berbuat yang baik, dan tidak dapat melakukan sesuatu apa pun melainkan kebaikan belaka. Kasih itu menghindarkan perselisihan dan kesengsaraan dan membawa kebahagiaan yang sesungguhnya. Kekayaan seringkali menjadi suatu kuasa untuk berbuat jahat dan membinasakan; kuasa itu kuat untuk menyakiti; tetapi kebenaran dan kebaikan adalah milik cinta sejati itu.

Cinta adalah Tanaman yang Harus Dipelihara
Rumah tangga haruslah menjadi pusat cinta kasih yang paling suci dan paling mulia. Perdamaian, kerukunan, cinta kasih, dan kebahagiaan haruslah dipelihara dengan tekun setiap hari, sehingga segala perkara yang indah-indah ini berada di dalam hati orang-orang yang menjadi anggota keluarga itu. Tanaman kasih itu haruslah dipelihara dengan baik-baik, kalau tidak ia akan mati. Tiap-tiap prinsip yang baik harus dipelihara kalau kita mau ia bertumbuh dengan subur di dalam jiwa. Apa yang ditanamkan Setan di dalam hati, yaitu dengki, iri hati, sangka-sangka jahat, bicara jahat, kurang sabar, prasangka, mementingkan diri sendiri, tamak, dan kesia-siaan, haruslah dicabut. Kalu segala perkara yang jahat ini dibiarkan tinggal dalam jiwa, buah-buahnya akan keluar yang membawa banyak orang menjadi cemar. Aduh, betapa banyaknya orang yang menumbuhkan tanam-tanaman yang beracun ini yang membunuh buah-buah cinta yang indah itu serta menajiskan jiwa!

Ingat Masa Anak-anakmu Sendiri
Jangan hanya dengan kekerasan engkau perlakukan anak-anakmu, dan jangan lupa pada waktu engkau masih anak-anak, jangan lupa juga bahwa mereka masih anak-anak. Jangan terlalu berharap bahwa mereka akan menjadi sempurna atau berusaha menjadikan mereka pria dan wanita dewasa dalam kelakuannya dengan segera. Oleh berbuat demikian, kamu akan menutup jalan masuk yang sebenarnya kamu dapat peroleh dari mereka itu dan akan mendesak mereka membuka pintu bagi pengaruh-pengaruh yang merusakkan, dan bagi orang lain meracuni pikiran mereka pada masa muda sebelum engkau sadarkan mereka akan bahayanya....

Seharusnyalah para ibu bapa itu jangan melupakan masa anak-anak mereka, betapa banyaknya mereka merindukan simpati dan kasih, dan betapa susah mereka rasa apabila dicela dan dihardik dengan cara cerewet. Mereka haruslah muda kembali dalam perasaannya, dan membawa pikirannya kepada pengertian kebutuhan anak-anaknya.

Mereka memerlukan perkataan lemah lembut dan yang memberanikan hati. Alangkah mudahnya bagi para ibu mengucapkan perkataan murah hati dan kasih sayang yang akan mendatangkan sinar kegembiraan untuk hati anak-anak kecil itu, dan menjadikan mereka lupa kepada kesusahannya!

Hai ibu bapa, berikanlah cinta kepada anak-anakmu; cinta pada masa bayi, cinta ketika mereka masih anak-anak, dan cinta pada masa muda. Jangan tunjukkan kepada mereka muka murung dan kerut, tetapi peliharalah selalu roman muka yang gembira.

Pelihara Anak-anak dalam Suasana Gembira
mother-and-child CopyAnak-anak kecil itu haruslah dihiburkan dengan baik-baik ketika mereka mengalami kesusahan. Anak-anak yang berada di antara masa bayi dan masa dewasa biasanya tidak menerima perhatian yang harusnya dia dapat. Para ibu diperlukan yang akan memimpin anak-anaknya begitu rupa sehingga mereka akan memandang dirinya sebagai bagian keluarga itu. Biarlah ibu itu berbicara dengan anak-anaknya tentang pengharapan dan kebingungan mereka itu. Biarlah para ibu bapa mengingat bahwa anak-anak mereka harus dipelihara lebih baik daripada orang-orang lain. Mereka harus dipelihara dalam suatu suasana gembira, di bawah bimbingan ibu.

Bantulah anak-anakmu untuk memperoleh pelbagai kemenangan....Lindungilah mereka dengan suatu suasana kasih. Dengan demikian dapatlah kamu menaklukkan sifat-sifat mereka yang keras kepala itu. 

Kapan Anak-anak Memerlukan Kasih Lebih daripada Makanan
Dengan sangat memalukan banyak ibu melupakan anak-anaknya, agar mereka mempunyai waktu untuk menyulam pakaian atau menaruh perhiasan yang tidak terlalu perlu pada pakaian anak-anaknya. Apabila anak-anak merasa penat dan sungguh-sungguh memerlukan pemeliharaan mereka, anak-anak itu dilalaikan atau memberikan sesuatu untuk dimakan. Anak-anak itu bukan saja tidak membutuhkan makanan yang demikian, melainkan itu menjadi berbahaya bagi kesehatannya. Apa yang sebenarnya yang mereka butuhkan ialah pelukan dan penghiburan dari ibunya. Setiap ibu haus mempunyai waktu untuk memberikan kepada anak-anaknya dorongan kasih sayang yang begitu perlu pada masa bayi dan masa anak-anak. Dengan cara demikian seorang ibu akan mengikat hati dan kebahagiaan anak-anaknya dengan hatinya sendiri. Ibu itulah sebagai Allah kepada anak-anaknya sebagaimana kepada kita.

Keinginan yang Selayaknya Harus Dipuaskan
Engkau harus memberi kesan yang nyata senantiasa kepada anak-anakmu bahwa kamu mengasihi mereka itu; engkau sedang berusaha untuk kepentingan mereka; bahwa kebahagiaan mereka itu adalah yang terpenting bagimu; dan engkau hanya bermaksud berbuat perkara yang baik bagi mereka. Engkau harus memuaskan keinginan mereka yang sekecilnya pun kapan saja engkau dapat lakukan itu dengan selayaknya.

Jangan pernah bertindak dari dorongan hati untuk memerintahkan anak-anak. Biarlah kekuasaan dan cinta kasih dibaurkan bersama-sama. Peliharalah dan pertumbuhkan semua yang baik dan indah serta memimpin mereka untuk merindukan yang lebih tinggi oleh menyatakan Kristus kepada mereka. Sementara engkau tidak memberikan kepada mereka hal-hal yang akan mendatangkan bencana, biarlah anak-anak itu menyadari bahwa engkau mengasihi mereka dan mau membuat mereka bahagia. Kalu mereka semakin tidak baik, maka akan lebih besarlah usaha yang harus diadakan untuk menyatakan cintamu kepada mereka itu. Apabila anak itu mempunyai keyakinan bahwa engkau suka menjadikan dia berbahagia, maka cinta itu akan merubuhkan segala penghalang. Inilah prinsip yang dilakukan Juruselamat terhadap manusia; itulah prinsip yang harus dibawa ke dalam jemaat.

Cinta harus Diucapkan
Dalam banyak keluarga mengucapkan cinta kasih itu terhadap satu dengan yang lain sangat kurang. Sementara tidak ada perlunya bersikap sentimentil, jadi yang perlu mengucapkan cinta kasih dalam cara yang bersih, suci, dan mulia. Banyak orang yang benar-benar mempertumbuhkan kekerasan hati dan dalam perkataan serta perbuatan menyatakan tabaiatnya bahwa dia adalah di pihak Setan. Cinta kasih yang lemah lembut haruslah selalu dipelihara di antara suami dan istri, di antara orangtua dan anak-anak, demikian juga antara kakak dan adik. Setiap perkataan yang tergesa-gesa hendaklah dihentikan, dan jangan sampai ditunjukkan muka yang kekurangan cinta kasih terhadap keluarga agar berkelakuan baik, dan berbicara dengan manis.

Pertumbuhkanlah kelemahlembutan, cinta, kasih sayang yang dinyatakan dalam sopan santun dalam perkara kecil pun, dalam pembicaraan, dan dalam memperhatikan terhadap satu dengan yang lain.

Cara yang paling baik untuk mendidik anak-anak supaya menghormati ibu dan bapanya ialah dengan memberikan kepada mereka kesempatan, untuk melihat bapa memberi perhatian yang manis kepada ibu dan ibu memberi penghargaan dan penghormatan kepada bapa. Oleh memandang kasih yang diamalkan ibu bapa maka anak-anak terpimpin kepada penurutan hukum yang ke-5 dan mencamkan nasihat, "Hai anak-anak, taatilah orangtuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian." 14 Cinta Yesus Haruslah Tercermin dalam Kehidupan Ibu Bapa Apabila ibu itu memperoleh keparcayaan anak-anaknya dan mengajar mereka mengasihi dan menurut dia, maka ia telah memberikan kepada mereka pelajaran yang pertama dalam kehidupan Kristen. Mereka harus mengasihi, merurut, dan percaya kepada Juruselamatnya seperti mereka mengasihi dan percaya serta menurut ibu bapanya. Kasih yang dipelihara dengan setia dan pendidikan benar yang dinyatakan oelh ibu bapa bagi anak-anak itu sedikit banyaknya mengingatkan cinta Yesus kepada umat-Nya yang setia.

-RTA

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
146 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
151 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
161 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
167 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
181 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
186 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
191 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
195 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
199 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
214 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...

Data Kunjungan

017239923
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
3120
19688
87408
81804
233231
16583202
17239923

IP Anda: 54.227.6.156
Tanggal: 2018-01-20 03:54:00

Online Saat Ini

We have 211 guests and no members online