1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

KAPAN NASIHAT DIPERLUKAN?

footageholy-bible CopyMencari Nasihat dari Alkitab
[AkhirZaman.org] Allah yang mengadakan pernikahan, peraturan dalam pernikahan itu kudus dan sekali-kali tidak boleh dimasuki roh mementingkan diri. Mereka yang mau mengambil langkah ini haruslah mempertimbangkan dengan tekun dan penuh permintaan doa untuk mencari nasihat Ilahi sehingga mereka dapat mengetahui apakah tindakan mereka itu setuju dengan kehendak Allah. Surga memandang perkawinan itu dengan suatu kesukaan, dibangun sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam Kitab Suci.

Kalau ada suatu hal yang harus dipertimbangkan dengan tenang dan dipandang bukan karena di dorong oleh nafsu, ialah tentang perkawinan. Kalau ada satu saat di mana Alkitab diperlukan sebagai penasehat, ialah sebelum mengambil langkah untuk dipersatukan dalam perkawinan untuk seumur hidup. Di dalam hal ini rasa sentimen yang merajalela itulah yang menjadi penuntun, dan di dalam banyak kasus mabuk cinta inilah yang memegang peranan dan menuntun kepada kebinasaan yang pasti. Maka di dalam masalah ini anak-anak muda menunjukkan ketidak bijaksanaan mereka lebih daripada yang lain; sehingga mereka menolak nasihat yang pantas diterima. Tampaknya soal perkawinan menjadi suatu kuasa yang mempesona terhadap mereka. Mereka tidak menyerahkan diri kepada Allah. Perasaan mereka telah mengikat lalu bertindak dengan diam-diam secara rahasia, seolah-olah takut kalau ada orang lain yang mencampuri rencana mereka.

Banyak orang yang sedang berlayar menuju pelabuhan yang berbahaya. Mereka membutuhkan seorang mualim; tetapi mereka menolak untuk menerima pertolongan yang sangat diperlukan itu, merasa bahwa mereka sanggup buat menuntun bahteranya sendiri, dan tidak menyadari bahwa bahteranya hampir terdampar di atas batu karang yang tersembunyi, yang mungkin menenggelamkan iman dan kebahagiaan mereka.... Kecuali mereka menyelidik sabda itu dengan rajin, mereka akan melakukan kesalahan-kesalahan besar, yang akan mencemarkan kebahagiaan mereka demikian juga orang lain, baik pada waktu ini maupun dalam dunia yang akan datang.

Permintaan Doa untuk Keputusan yang Benar
Kalau pria dan wanita dalam kebiasaan berdoa dua kali sehari sebelum mereka bermaksud mengadakan perkawinan, haruslah mereka berdoa empat kali sehari apabila langkah yang demikian sedang diharapkan. Perkawinan adalah sesuatu perkara yang akan mempengaruhi kehidupanmu, baik dalam dunia ini maupun dalam dunia yang akan datang....

Kebanyakan perkawinan pada zaman ini dilakukan, dan cara bagaimana dijalankan menjadi salah satu tanda akhir zaman. Para pria dan wanita sudah begitu tegar hati dan keras kepala, sehingga nasihat Allah tidak diindahkan dalam hal ini. Agama telah dikesampingkan yang seolah-olah tidak ada hubungannya dengan yang penting dan khidmat. 

Apabila Mabuk Cinta Tuli kepada Nasihat
Dua orang berkenalan dengan intim; mereka mabuk cinta satu sama lain sehingga perhatian mereka dicurahkan seluruhnya. Pikiran yang sehat menjadi buta dan pertimbangan tidak digunakan. Mereka tidak mau tunduk kepada peraturan atau pengendalian, tetapi bersikeras mengikuti jalan mereka sendiri, tanpa peduli apa pun yang menjadi akibatnya. Sama seperti wabah atau penyakit menular, mabuk cinta berjangkit terus sebagaimana yang dimiliki mereka; dan tampaknya tiada sesuatu apa pun yang dapat menghentikannya. Mungkin orang-orang yang ada di sekeliling mereka menyadarinya bahwa kalau kedua orang yang mempunyai perhatian ini dipersatukan, akibatnya hanyalah kesengsaraan untuk seumur hidup. Tetapi segala bujukan dan nasihat yang diberikan hanyalah sia-sia belaka. Barangkali dengan perkawinan yang demikian, kegunaan seseorang yang akan diberkati Allah dalam pekerjan-Nya akan dilumpuhkan dan dibinasakan; karena nasihat yang beralasan dan bujukan sama sekali tidak diindahkah. Segala sesuatu yang dikatakan oleh pria dan wanita yang berpengalaman ternyata tidak berguna; tidak berkuasa mengubahkan keputusan yang telah menuntun mereka. Perhatian mereka dalam perkumpulan permintaan doa telah hilang, dan di dalam segala sesuatu yang ada hubungannya dengan agama. Mereka sudah kegila-gilaan mabuk cinta, dan segala kewajiban hidup dilalaikan, seolah-olah segala perkara itu tidak berarti apa-apa. 

Orang-orang Muda Perlu Khidmat dan Pengalaman Orang Tua
Apabila begitu banyak kemelaratan timbul dari perkawinan, mengapa orang-orang muda tidak mau berlaku bijaksana? Mengapa mereka terus merasa bahwa mereka tidak membutuhkan nasihat orang yang lebih tua dan yang berpengalaman? Dalam bidang usaha, pria dan wanita menunjukkan ketelitian mereka. Sebelum menjalankan sesuatu usaha yang penting, mereka mempersiapkan diri mereka untuk pekerjaan itu. Waktu, uang, dan banyak lagi pemikiran yang dikerahkan secara teliti untuk maksud itu, sehingga mereka tidak mengadakan sesuatu kesalahan dalam pengusahaan mereka.

Betapa teliti seharusnya tindakan dalam memasuki perhubungan perkawinan suatu hubungan yang mempengaruhi generasi di masa yang akan datang dan kehidupan yang akan datang. Gantinya berbuat yang demikian, seringkali orang memasuki perkawinan itu dengan sendagurau dan sembrono, di dorong oleh hawa nafsu, buta tuli kurang ketenangan dan pertimbangan. Penjelasan satu-satunya dalam masalah ini ialah bahwa Setan senang melihat kebinasaan dan kesengsaraan dalam dunia ini, dan menganyam jaringan untuk menangkap jiwa-jiwa itu. Setan suka supaya orang-orang yang tidak mempunyai pertimbangan sehat itu kehilangan kesukaan di dunia ini dan kesukaan dalam rumah di dunia yang akan datang. 

Pertimbangan Masak Orang Tua harus Dihargai
mother-daughterPatutkah anak-anak hanya menuruti keinginan dan kecenderungan mereka, tanpa mengindahkan nasihat dan pertimbangan ibu bapanya? Tampaknya ada beberapa orang yang tidak pernah menyerahkan pikirannya kepada kehendak atau pilihan orangtuanya, dan tidak menghargai pertimbangan mereka yang sudah masak itu. Mementingkan diri telah menutup pintu hati mereka kepada cinta kasih kekeluargaan. Pikiran orang-orang muda perlu dibangkitkan dalam masalah ini. Hukum kelima itulah satu-satunya hukum yang berisi perjanjian, tetapi inilah hukum yang diremehkan, bahkan dilalaikan orang-orang yang mabuk cinta itu. Tidak mengindahkan cinta ibu, tidak menghormati bapa yang berkeluh-kesah itu adalah dosa yang terdaftar di hadapan orang-orang muda.

Salah satu kesalahan yang paling besar yang dihubungkan dengan masalah ini ialah bahwa orang-orang muda dan orang yang belum berpengalaman, cinta kasih mereka sama sekali tidak boleh dicampuri. Kalau ada suatu pokok persoalan yang perlu dipandang dari beberapa segi, ialah perkawinan ini. Bantuan dari pengalaman orang lain serta pertibangan yang tenang dan teliti dari dua belah pihak adalah perlu secara positip. Inilah suatu pokok masalah yang diperlakukan dengan remeh oleh kebanyakan orang. Bertanyalah kepada Allah dan kepada ibu bapamu yang takut akan Allah itu dan jadikan mereka penasehatmu, hai sahabat-sahabatku orang muda. Doakanlah hal itu.

Ceritakan Rahasiamu kepada Ibu Bapa yang Beribadat
Kalau engkau diberkati dengan ibu bapa yang takut akan Allah, carilah nasehat mereka. Bukakanlah kepada mereka segala pengharapan dan rencanamu; pelajarilah pengalaman kehidupan mereka itu yang memberi pelajaran yang akan mendidik engkau. 

Kalau saja anak-anak lebih mengenal orangtua mereka, jika mereka mau membukakan rahasia dan beban mereka kepada orangtua, sukacita dan kesusahan mereka, maka mereka akan terhindar dari kemurungan hati di kemudian hari. Kalau bingung untuk mengambil langkah yang benar, biarlah meletakkan persoalan itu di hadapan orangtua dan meminta nasehat mereka. Mereka yang sudah memperhitungkan bahayanya, sebagai orangtua yang beribadat? Siapakah yang mengerti tingkah laku mereka sendiri selain orangtua itu? Anak-anak yang menjadi orang Kristen akan menghargakan cinta kasih dan keridlaan ibu bapanya, di atas segala berkat dunia ini, karena mereka beribadat dan takut akan Allah. Para orangtua dapat bersimpati kepada anak-anak dan berdoa untuk mereka dan bersama mereka supaya Allah akan melindungi dan memimpin mereka. Di atas segala sesuatu itu, mereka akan membawa mereka kepada Sahabat dan Penasihat yang tidak pernah gagal itu. 

Orangtua Menuntun Cinta Kasih Orang-orang Muda
Para ibu bapa haruslah merasa suatu tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka untuk menuntun cinta kasih orang-orang muda, sehingga kasih itu ditempatkan kapada sahabat-sahabat yang selayaknya. Mereka harus merasa suatu kewajiban, oleh pengajaran teladan mereka, dan dengan pertolongan kasih karunia Allah, supaya membentuk tabiat anak-anak mereka sedemikian rupa sejak masih kecil sehingga mereka akan menjadi suci dan mulia, dan akan tertarik kepada yang baik dan benar. Yang serupa menarik yang serupa; yang menghargai dapat penghargaan yang sama. Biarlah cinta akan kebenaran dan kesucian, kebaikan ditanamkan lebih dini di dalam jiwa itu, dan orang-orang muda akan mencari pergaulan orang-orang yang mempunyai ciri-ciri tersebut. 

Contoh yang Diberi oleh Isak
Para orangtua sekali-kali tidak boleh kehilangan pandangan akan kewajiban mereka demi kebahagiaan anak-anak mereka di masa yang akan datang. Pengorbanan Isak kepada pertimbangan bapanya adalah hasil pendidikan yang telah mengajar dia supaya menyukai hidup penurutan. 

Isak sangat dihormati oleh Allah dalam menjadikan dia pewaris kepada janji-janji dengan mana dunia akan diberkati; namun ketika ia sudah berusia empat puluh tahun, ia berserah kepada pertimbangan bapanya yang berpengalaman dalam mengangkat hambanya yang berpengalaman dan beribadat kepada Allah untuk memilih seorang istri baginya. Dan sebagai hasil perkawinan itu, sebagaimana yang telah dilukiskan dalam Alkitab, ialah menggambarkan keindahan dan lemah lembut, dan bahagia: "Lalu Isak membawa Ribka ke dalam kemah Sarah, ibunya, dan mengmbil dia menjadi istrinya, Isak mencintainya dan demikian ia dihiburkan setelah ibunya meninggal." 

Ibu Bapa yang Bijaksana akan Berpertimbangan
"Haruskah orangtua memilih seorang sahabat dengan tidak memperhatikan pikiran atau perasaan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan?" Boleh jadi engkau bertanya. Saya menghadapkan pertanyaan itu kepadamu sebagaimana yang seharusnya: "Haruskah seorang anak laki-laki atau anak perempuan memilih seorang teman dengan tidak lebih dahulu meminta nasihat ibu bapa, kalau langkah yang demikian, mesti pengaruhi secara materi kebahagiaan orangtua jika mereka mempunyai kasih sayang untuk anak-anak mereka? Dan harus anak tersebut, dengan tiada mengindahkan nasehat dan bujukan orangtuanya, berkeras hati dan menurut jalannya sendiri? Saya menjawab dengan tegas: Tidak; tidak, kalau ia tidak pernah kawin. Hukum yang kelima melarang perbuatan yang demikian. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan, Allahmu kepadamu." Ini adalah sebuah perintah yang disertai janji, di mana Allah sudah pasti akan menggenapkan kepada mereka yang menurut. Ibu bapa yang bijaksana tidak akan pernah memilih teman-teman bagi anak-anaknya dengan tiada mengindahkan kehendak anak-anaknya.

 

-RTA

 

 

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
146 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
151 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
161 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
167 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
181 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
186 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
191 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
195 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
199 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
214 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...

Data Kunjungan

017240272
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
3469
19688
87757
81804
233580
16583202
17240272

IP Anda: 54.227.6.156
Tanggal: 2018-01-20 04:12:18

Online Saat Ini

We have 278 guests and no members online