1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

PERTOBATAN SEJATI SUATU SYARAT BERUMAH TANGGA

iraq28_CopyB

Agama Menjamin Kebahagiaan Keluarga
[AkhirZaman.org] Agama keluarga adalah satu kuasa yang ajaib.  Tingkah laku suami terhadap istri dan istri terhadap suami ditunjukkan sedemikian rupa yang akan menjadikan kehidupan rumah tangga itu, suatu persediaan untuk masuk dalam keluarga di surga.

Semua hati yang dipenuhi dengan cinta Kristus tidak akan pernah terpisah terlalu jauh.  Agama itu ialah cinta kasih, maka rumah tangga Kristen menjadi suatu tempat di mana cinta kasih berkerajaan dan dinyatakan dengan perkataan, tingkah laku, cinta kasih yang tidak mementingkan diri sendiri dan sopan santun yang manis.

Agama diperluakan dalam rumah tangga.  Inilah satu-satunya cara untuk menghindarkan kesalahan besar yang sering menimbulkan pengalaman pahit di antara suami istri.  Hanya bilamana Kristus berkerajaan maka akan terdapatlah cinta kasih yang mendalam, benar, dan kasih yang tidak mementingkan diri.  Maka jiwa akan terikat dengan jiwa dan kedua hidup itu dipadukan dalam kerukunan.  Malaikat-malaikat Tuhan akan menjadi tamu dalam rumah tangga itu, dan penjagaan mereka yang suci akan menguduskan kamar perkawinan itu.  Hawa nafsu yang menghinakan akan dibuangkan.  Segala pikiran akan naik kepada Tuhan; hati akan diangkat kepada-Nya dalam penyerahan.   

Pada tiap-tiap keluarga di mana Kristus berdiam, akan dinyatakan perhatiannya yang lemah lembut dan cinta kasih tehadap satu dengan yang lain; bukan cinta yang tersendat-sendat yang diucapkan hanya dalam pelukan-pelukan kasih, melainkan cinta yang mendalam dan kekal.

Agama Kristen Harus menjadi Pengaruh yang Mengendalikan

Agama Kristen haruslah menjadi pengaruh yang mengendalikan terhadap hubungan perkawinan, tetapi terlalu sering terjadi bahwa motivasi dalam persekutuan itu tidak menuntun kepada prinsip-prinsip Kristen, Setan selamanya berusaha memperkuat kuasanya terhadap umat Tuhan oleh membujuk mereka itu masuk ke dalam persekutuan dengan rakyatnya, supaya maksudnya ini terlaksana, ia berusaha membangkitkan nafsu hati yang tidak disucikan.  Tetapi Tuhan dalam firman-Nya telah mengajar umat-Nya dengan jelas, jangan mereka menghubungkan diri dengan orang-orang yang cinta-Nya tidak ada dalam diri mereka. 5 

Nasihat kepada Pengantin Baru

Perkawinan ialah persekutuan untuk seumur hidup, adalah suatu lambang dari persatuan Kristus dengan sidang-Nya.  Roh yang dinyatakan oleh Kristus terhadap sidang-Nya ialah roh yang harus dinyatakan oleh suami dan istri terhadap satu dengan yang lain.  Kalau mereka mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, mereka akan mencintai satu dengan yang lain dalam Tuhan, akan selalu manis budi terhadap satu dengan lain, bertindak dengan tidak berat sebelah.  Dalam pengorbanan dan penyangkalan diri bersama mereka akan menjadi berkat kepada satu dengan yang lain....

Kamu berdua perlu ditobatkan.  Tiada seorang di antara kamu berdua yang mempunyai pikiran yang benar tentang arti penurutan kepada Tuhan.  "Siapa yang tidak bersama Aku, ia mencerai-beraikan."  Saya berharap dengan sungguh-sungguh supaya kamu berdua menjadi anak-anak Tuhan yang benar, hamba kepada siapa Ia telah pertanggung-jawabkan tugas kewajiban.  Maka damai dan keyakinan dan kepercayaan akan ke padamu.  Ya, kamu berdua boleh menjadi orang-orang Kristen yang benar dan berbahagia.  Pertumbuhkanlah ketajaman pengertian, supaya kamu boleh mengetahui bagaimana memilih yang baik dan menolak yang jahat.  Jadikanlah firman Tuhan itu pelajaran bagimu.  Tuhan Yesus mau supaya kamu selamat.  Ia telah memelihara kamu dengan ajaib, hai saudara, supaya kehidupanmu menjadi suatu kehidupan yang berguna.  Bawalah segala pekerjaan yang baik yang mungkin dimanfaatkan dalam hidup ini.

Kecuali kamu mempunyai keinginan yang tekun hendak menjadi anak-anak Tuhan, kamu berdua tidak akan mengerti dengan jelas bagaimana menolong satu dengan yang lain.  Biarlah kamu selalu lemah lembut dan berpengasihan kepada satu dengan yang lain, dan meninggalkan segala kemauan diri serta berusaha untuk membahagiakan satu dengan yang lain.  Dari hari ke hari kamu boleh belajar lebih baik bagaimana memperkuat ciri-ciri tabiatmu yang lemah itu, dan lebih mengenal satu dengan yang lain.  Tuhan Yesus akan menjadi terangmu, kekuatanmu, puncak kesukaanmu, karena kami menyerahkan kehendak kami sendiri kepada kehendak-Nya....  

Kamu memerlukan kasih karunia Tuhan yang dapat menaklukkan hati itu.  Janganlah merindukan suatu kehidupan bermalas-malas dan tidak ada kegiatan.  Semua orang yang berhubungan dengan pekerjaan  haruslah selalu berjaga terhadap mementingkan diri sendiri.  Peliharakanlah lampumu bercahaya dengan menyala.  Kemudian engkau tidak akan menjadi sembrono dalam perkataan dan tingkah laku, kamu berdua akan bahagia kalau kamu berusaha menggembirakan satu dengan yang lain.  Peliharakanlah jendela-jendela jiwa itu agar tertutup terhadap dunia dan terbuka ke arah surga.

Para pria dan wanita dapat memperoleh suatu derajat yang tinggi, kalau saja mereka mengaku Kristus sebagai Juruselamat mereka sendiri.  Berjagalah dan berdoa, serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan.  Pengetahuan yang sedang kamu perjuangkan untuk beroleh hidup yang kekal akan menguatkan dan menghiburkan kamu berdua.  Dalam pikiran, perkataan, dan  perbuatan hendaklah kamu menjadi terang dalam dunia ini.  Disiplinkanlah dirimu di dalam Tuhan; karena Ia telah melaksanakan kepadamu amanat-amanat suci, yang tidak dapat kamu laksanakan dengan benar tanpa latihan tersebut. Oleh percaya pada Yesus, bukan saja kamu harus menyelamatkan jiwamu sendiri, akan tetapi oleh pengajaran dan teladan kamu harus berusaha untuk menyelamatkan jiwa orang lain.  Ambillah Kristus sebagai teladanmu.  Berpeganglah kepada-Nya sebagaimana Dia dapat memberikan kepadamu kuasa untuk mengalahkan.  Binasakanlah dengan sungguh-sungguh akar mementingkan diri sendiri itu.  Muliakanlah Penebusmu, maka Ia akan memberikan kepadamu suatu tempat dalam kerajaan-Nya. 6

 

Ellen White

 

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
150 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
155 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
165 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
171 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
185 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
190 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
195 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
199 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
203 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
218 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
RI Sayangkan Sikap Malays...
[AkhirZaman.org] Kementerian Luar Negeri Indonesia menyangkan sikap Polisi...
Read More...
IMAGE
Rusia: Kebijakan AS di Su...
[AkhirZaman.org] Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, kebijakan...
Read More...
IMAGE
Sudah 40 Tahun Tinggal di...
[AkhirZaman.org] Seorang dokter yang telah berada di Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Turki Bombardir Afrin, DK...
[AkhirZaman.org] Dewan Keamanan (DK) PBB membahas serangan intensif Turki...
Read More...
IMAGE
China Sebut AS Pembuat On...
[AkhirZaman.org] Surat kabar China menyebut Amerika Serikat sebagai pembuat...
Read More...
IMAGE
Tujuh Cara Meredam Stress...
[AkhirZaman.org] Apakah Anda pernah mengalami kesulitan mengatasi anak-anak...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
[RH] KOTA-KOTA HARUS DIBE...
Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, "Sudah...
Read More...
IMAGE
[RH] SETIAP ORANG MENURUT...
Sebab hal kerajaan Sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar...
Read More...
IMAGE
[RH] KHIDMATNYA PENGHAKIM...
Maka la akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala...
Read More...
IMAGE
[RH] PERSATUAN YANG DICAR...
Dan Ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...

Data Kunjungan

017283942
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
1787
7965
26765
104662
277250
16583202
17283942

IP Anda: 54.82.57.154
Tanggal: 2018-01-24 04:23:25

Online Saat Ini

We have 144 guests and no members online