pencurahan-roh-kudus Copy

Seperti Hari Pentakosta
[AkhirZaman.org] Adalah dengan kerinduan yang sungguh-sungguh saya mengharapkan masa bilamana peristiwa-peristiwa Hari Pentakosta itu akan berulang dengan kuasa yang bahkan lebih besar daripada waktu itu. Yohanes berkata, ‘Aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. la mempunyal satu kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya (Wahyu 18:1). Kemudian, sebagaimana suasa Pentakosta, orang banyak akan mendengarkan kebenaran yang diucapkan kepada mereka, masing-masing dalam bahasanya sendiri.- 6BC 1055 (1886).

Dalam khayal pada malam hari itu, gambaran-gambaran lewat di hadapan saya tentang suatu gerakan pembaruan yang besar di kalangan umat Allah. Banyak orang yang sedang memuji Allah. Orang sakit disembuhkan, dan mukjizat-mukjizat lain diadakan. Suatu roh pengantaraan nampak, bahkan seperti yang dinyatakan sebelum Hari Pentakosta yang besar itu.-9T 126 (1909).

Pekerjaan lnjil yang besar itu tidaklah berakhir dengan penyataan kuasa Allah yang lebih sedikit daripada yang menandai permulaannya. Nubuatan-nubuatan yang telah digenapi pada pencurahan hujan awal darl permulaan lnjil itu kembali akan digenapi pada hujan akhir pada penutupannya. Hamba-hamba Allah, dengan wajah mereka diterangi dan bersinar dengan pengabdian yang kudus, akan bergegas dari satu tempat ke tempat lain untuk mengumandangkan pekabaran dari surga ltu. Dengan ribuan suara di seluruh bumi, amaran itu akan disampaikan. Mukjizat-mukjizat akan diadakan, orang sakit disembuhkan, dan tanda-tanda ajaib akan menyertai orang-orang percaya.-GC 611, 612 (1911).

Allah Akan Menggunakan Orang-Orang yang Bakal Mengejutkan Kita
Saya hendak memberitahukan kepadamu bahwa. Tuhan akan bekerja dalam pekerjaan terakhir ini dengan cara yang sangat luar biasa, dan dalam cara yang akan bertentangan dengan rencana manusia. Akan ada orang-orang di antara kita yang selalu hendak menguasai pekerjaan Allah, bahkan mendikte gerakan-gerakan apa harus dlbuat bilamana pekerjaan bertambah maju di bawah petunjuk malaikat yang bergabung dengan malaikat yang ketiga dalam pekabaran yang harus disampaikan kepada dunia. Allah akan menggunakan cara-cara dan sarana-sarana oleh mana akan kelihatan bahwa la memegang kendali pada tangan-Nya sendiri. Para pekerja akan terkejut oleh sarana-sarana sederhana yang akan la gunakan untuk melaksanakan dan menyempurnakan pekerjaan kebenaran-Nya.—TM 300 (1885).

Jangan membayangkan bahwa adalah mungkin membuat rencana-rencana untuk masa depan. Hendaklah diakui bahwa Allah sedang memegang kemudi di segala zaman dan pada setiap keadaan. la akan bekerja melalui sarana-sarana yang sesuai, dan akan memelihara, menambah, dan membangun umat-Nya sendiri.-C 71 (1895).

Penghibur itu harus menyatakan Diri-Nya, bukan dengan cara tertentu dan persis dengan yang manusia bisa tandai, melainkan dengan pengaturan Allah – dalam waktu dan cara yang tidak terduga yang akan memuliakan nama-Nya sendiri.- EGW 88 1478 (1896). la akan mengangkat dari antara orang-orang biasa pria dan wanita untuk melakukan pekerjaan-Nya, bahkan seperti pada zaman dulu la memanggil nelayan-nelayan untuk menjadi murid-murid-Nya. Segera akan terjadi kebangkitan yang akan mengejutkan banyak orang. Mereka yang tidak menyadari perlunya apa yang hams dilaksanakan akan terlewatkan, dan pesuruh-pesuruh surga akan bekerja dengan mereka yang dianggap orang-orang biasa, melayakkan mereka untuk membawakan kebenaran ini ke banyak tempat.-15MR 312 (1905).

Para Pekerja Dilayakkan Oleh Roh Kudus
Dalam pekerjaan khidmat yang terakhir sedikit orang-orang besar yang akan dilibatkan. . . . Allah akan melakukan satu pekerjaan dalam zaman kita yang hanya segelintir orang menyangkanya. la akan mengangkat dan meninggikan dari antara kita orang-orang yang telah diajar oleh pengurapan Roh-Nya ketimbang oleh latihan lahiriah dari lembaga-lembaga ilmiah. Fasilitas-fasilitas ini tidan boleh diremehkan atau dicela; semuanya diurapi oleh Allah, tetapi fasilitas-fasilitas itu hanya dapat memberikan kecakapan-kecakapan lahiriah, Allah akan menyatakan bahwa la tidak bergantung pada makhluk-makhluk fana yang terpelajar dan mementingkan diri.-5T 80, 82 (1882).

Kepada jiwa-jiwa yang sungguh-sungguh mencari terang dan yang menerima dengan senang hati setiap cahaya terang llahi dari Sabda-Nya yang suci, kepada mereka sajalah terang akan diberikan. Melalui jiwa-jiwa inilah Allah akan menyatakan terang dan kuasa yang akan menerangi bumi dengan kemuliaan-Nya.—5T 729 (1889).

Adalah disiplin roh, kebersihan hati dan pikiran yang diperlukan. Ini lebih berharga daripada bakat, kebijakan atau pengetahuan yang gemilang. Pikiran yang bersahaja, yang terlatih untuk taat pada ‘Demikianlah Firman Tuhan,” lebih cakap untuk pekerjaan Allah ketimbang mereka yang mempunyai kesanggupan-kesanggupan tetapi tidak menggunakannya dengan benar.-RH 27 November 1900.

Para pekerja akan dilayakkan oleh pengurapan Ron Kudus daripada oleh pelatihan di lembaga-lembaga keilmuan. Orang-orang yang senantiasa berdoa dan beriman akan didorong untuk maju dengan semangat yang suci, menyatakan flrman yang Allah berikan kepada mereka. GC 606 (1911).

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here