pekerja
Lalu Ia berkata kepada mereka: “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk.” Markus 16:15.
[AkhirZaman.org] “Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk”, adalah perintah Allah kepada para pengikutNya. Bukan hanya mereka yang disebut sebagai pelayan atau missionari dalam dalam arti harafiah; tetapi semua boleh menjadi pekerja bersama Dia dalam memberikan “kabar gembira” kepada sesamanya. Kepada semua, baik kecil maupun besar, terpelajar maupun tidak terpelajar, tua atau muda, perintah ini diberikan. 
Terhadap setiap orang yang mengetahui kebenaran masa kini terletak tanggungjawab untuk membagikannya kepada orang-orang lain. Para hamba Kristus berada dalam sebuah tanggungjawab yang besar untuk kebaikan dan keselamatan dunia ini. Mereka harus menjadi rekan sekerja Allah dalam pekerjaan memenangkan jiwa-jiwa kepada Kristus.
Tema yang menarik hati para pendosa adalah Kristus yang tersalib. Pada salib Kalvari, pendirian-pendirian Yesus diungkapkan kepada dunia dalam cinta yang tiada bandingannya. Terangkanlah tentang DiriNya secara demikian kepada banyak orang yang berkekurangan, maka terang dari cintaNya itu akan memenangkan orang-orang dari kegelapan kepada terang, dari pelanggaran hukum kepada ketaatan dan kesucian yang benar. Menatap Yesus pada salib Kalvari membangkitkan kesadaran pada tabiat yang keji dari dosa seakan tak ada yang lain yang bisa diperbuat.
Akankah para anggota gereja kita tidak mempertahankan tatapan mereka pada Sang Juruselamat yang tersalib dan bangkit itu, yang di dalamNya pengharapan mereka akan hidup yang abadi dipusatkan? Inilah pesan kita, argumen kita, doktrin kita, amaran kita kepada orang-orang yang tidak menyesali dosa, dorongan kita bagi orang-orang yang bersedih hati, pengharapan bagi setiap orang beriman. Jika kita bisa membangkitkan sebuah minat di dalam pikiran orang-orang akan hal tersebut yang membuat mereka menujukan pandangan kepada Kristus, maka kita boleh maju selangkah, dan meminta mereka hanya untuk meneruskan tatapan mereka pada Anak Domba itu….. Ia yang menatap pada Yesus akan meninggalkan segalanya. Ia akan mati bagi keegoisan. Ia akan percaya dalam semua Firman Allah, yang adalah sedemikian ditinggikan secara mulia dan ajaib di dalam Kristus. 
Adalah hak istimewa dari setiap orang Kristen, bukan hanya untuk menantikan, tetapi juga untuk mempercepat kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Andaikan semua orang yang mengakui namaNya menghasilkan buah untuk kemuliaanNya, betapa cepat dunia ini akan ditaburi dengan benih Injil. Maka dengan segera panenan terakhir akan menjadi masak, dan Kristus pun akan datang untuk mengumpulkan gandum yang berharga. 

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here