penghakiman

Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. Lukas 12:37.

[AkhirZaman.org] Allah selalu memberikan kepada manusia amaran-amaran akan penghakiman-penghakiman yang akan datang. Mereka yang telah memiliki iman di dalam pesanNya yang disampaikan pada masa mereka, dan yang telah melakukan iman tersebut dalam kepatuhan pada perintah-perintahNya,  telah lolos dari penghakiman-penghakiman yang dijatuhkan terhadap orang-orang yang tidak patuh dan tidak percaya. Perkataan yang disampaikan Tuhan kepada Nuh, “Masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang Kulihat benar di hadapan-Ku di antara orang zaman ini. Nuh mematuhi perkataan itu dan diselamatkan. Pesan yang datang kepada Lot, “Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini.”   Kejadian 7:1; 19:14. Lot menempatkan dirinya sendiri di bawah penjagaan para pembawa pesan surgawi itu, dan diselamatkan. Demikian pula murid-murid Kristus telah diberikan peringatan akan kehancuran Yerusalem. Mereka yang telah menyaksikan tanda kehancuran yang akan datang, dan lari dari kota itu, lolos dari kehancuran. Maka sekarang kita diberikan peringatan akan kedatangan Kristus yang kedua dan akan kehancuran yang akan menimpa dunia ini. Mereka yang berjaga-jaga terhadap amaran ini akan diselamatkan.

Karena kita tidak tahu waktu yang tepat akan kedatanganNya, kita diperintahkan untuk berjaga-jaga. “Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang.” Lukas 12:37. Mereka yang berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan tidak akan menunggu di dalam penantian yang sia-sia. Penantian akan kedatangan Kristus haruslah membuat orang-orang takut akan Allah, dan takut akan penghakimannya atas pelanggaran. Hal ini harus membangunkan mereka pada dosa besar akan penolakan tawaran belaskasihanNya. Mereka yang sedang berjaga-jaga untuk Tuhan adalah sedang memurnikan jiwa-jiwa mereka dengan kepatuhan kepada kebenaran. Mereka mengkombinasikan pekerjaan yang sungguh-sungguh dengan penjagaan yang waspada. Karena mereka tahu bahwa Tuhan ada di dekat pintu, semangat mereka dipercepat untuk bekerja sama dengan kecerdasan-kecerdasan ilahi di dalam mengerjakan keselamatan jiwa-jiwa. Inilah para hamba yang beriman dan bijaksana yang memberikan kepada umat Tuhan “makanan pada waktunya”. Lukas 12:42. Mereka sedang menyatakan kebenaran yang sekarang ini dapat diterapkan secara istimewa. Seperti Henok, Nuh, Abraham, dan Musa yang menyatakan kebenaran pada masa kehidupannya masing-masing, demikianlah hamba-hamba Kristus akan memberikan pada saat ini amaran istimewa bagi generasi mereka.

TINGGALKAN KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here