1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

BERSATU DI GARIS DEPAN

ank mnja CopyTugas Kewajiban dalam Pemerintahan Rumah Tangga Sebaiknya dibagi-bagi
[AkhirZaman.org] Hendaklah dalam persatuan penuh permintaan doa, ibu dan bapa melaksanakan tugas kewajiban yang maha penting itu untuk menuntun anak-anak mereka dengan benar. Para orangtua haruslah kerja sama dalam satu kesatuan. Tidak boleh ada perpecahan. Tetapi banyak orangtua yang bertentangan dalam tujuan. Oleh sebab itu, anak-anak menjadi manja serta rusak karena salah urus....Kadang-kadang salah seorang dari antara ibu bapa itu terlalu memanjakan dan yang seorang lagi terlalu keras. Pertentangan ini tidak akan membawa kebaikan kepada pembentukan tabiat anak-anak mereka itu. Tidak boleh menggunakan paksaan yang kasar untuk mengadakan perubahan dalam diri anak-anak itu, tetapi pada saat yang sama tidak boleh ada yang memanjakan ditunjukkan. Sang ibu tidak boleh membutakan mata sang ayah terhadap kesalahan-kesalahan anak-anak mereka, atau mempengaruhi mereka supaya melakukan hal-hal yang dilarang oleh bapa mereka untuk dilakukan. Jangan ada satu bibit keragu-raguan yang ditanamkan oleh ibu itu ke dalam pikiran anak-anaknya mengenai kebijakasanaan pengaturan yang dilaksanakan oleh bapa itu. Ia tidak boleh oleh kelakuannya untuk menentang usaha pekerjaan sang ayah.

Kalau para ibu bapa saling bertentangan, yang seorang berusaha melawan pengaruh yang lain, niscaya akhlak keluarga itu akan merosot, sehingga baik pihak bapa maupun ibu tidak akan mendapat penghormatan dan keyakinan yang penting bagi suatu keluarga yang teratur....Anak-anak itu cepat mengerti segala sesuatu yang menyangkut hukum-hukum dan peraturan-peraturan rumah tangga, terutama peraturan yang membatasi tingkah laku mereka itu.

Ibu bapa haruslah bersatu dalam menjalankan hukuman terhadap anak-anak mereka. Mereka masing-masing harus memikul sebagian beban pertanggungjawaban serta mengaku diri bertanggung jawab terhadap janji kepada Allah untuk mendidik keturunan mereka sedemikian rupa sehingga anak-anak mereka itu sedapat mungkin, memiliki tubuh yang sehat dan tabiat yang baik perkembangannya.

Bagaimana Pelajaran Penipuan Diajarkan
Ada ibu-ibu manja yang membiarkan adanya kesalahan pada anak-anak mereka yang sebenarnya tidak boleh dibiarkan satu pun. Kesalahan anak-anak itu kadang-kadang disembunyikan dari hadapan sang ayak. Bahan-bahan pakaian atau kegemaran lain dibiarkan oleh ibu itu dengan pengertian bahwa pihak bapa tidak perlu tahu sesuatu tentang hal itu, sebab ia tentu akan menegur masalah ini.

Ini adalah suatu pelajaran penipuan yang sangat efektif diajarkan kapada anak-anak. Kemudian kalau bapa menemukan kesalahan ini, dikemukakannyalah segala macam maaf dan kebenaran pun hanya diberitahu setengahnya. Ini berarti bahwa ibu tidak berhati terbuka. Ia tidak mempunyai tanggapan yang sewjarnya, seorang bapa menaruh perhatian yang sama pada anak-anak mereka seperti ia sendiri dan ia sebagai bapa tidak boleh tidak harus mengetahui kesalahan atau kekeliruan yang harus diperbaiki dalam diri mereka sementara anak-anak itu masih muda. Hal-hal yang tidak baik telah ditutup-tutupi. Dengan keadaan yang dimikian anak-anak mengetahui bahwa persatuan kurang di antara orangtua mereka, dan ini mempunyai efek yang kurang baik dalam diri mereka. Sehingga anak-anak itu mulailah menipu sejak masa muda, menutup-nutupi kesalahan serta memberitahu hal-hal yang berbeda dari yang sebenarnya kepada ibu dan bapa mereka. Membesar-besarkan sesuatu masalah sudah menjadi kebiasaan, dan dusta besar dikemukakan tanpa disertai perasaan bersalah atau templakan dalam hati nurani.

Kesalahan ini dimulai oleh sang ibu dengan menyembunyikan kenyataan dari ayah, yang mempunyai perhatian yang sama dengan dia pada pembentukan tabiat anak-anak itu yang sedang berkembang. Dari bapa itulah seharusnya dimintai nasihat secara bebas. Seharusnyalah segala sesuatu dibentangkan di hadapannya tanpa sembunyi-sembunyi. Tetapi tindakan yang bertentangan dengan ini dibuat, kesalahan mereka disembunyikan yang menimbulkan dalam diri mereka suatu tabiat menipu, tabiat yang tidak benar dan tidak jujur.

Hendaknya selalu ada prinsip yang tetap pada orangtua untuk bersatu dalam mengatur anak-anak mereka. Ada suatu kesalahan dalam hal ini pada beberapa orangtua, yaitu dengan tidak adanya persatuan. Kesalahan itu kadang-kadang di pihak bapa, tetapi lebih sering di pihak ibu. Ibu yang sangat mencintai itu sering memanjakan anak-anaknya. Pekerjaan seorang bapa itulah yang memaksa dia lebih sering keluar rumah dan tidak dapat bergaul selalu dengan anak-anaknya. Pengaruh ibu itu yang memegang peranan penting. Teladan yang diberikannya memberi sumbangan besar dalam masalah pembentukan tabiat anak-anak itu.

Anak-anak jadi Bingung karena Perbedaan Pendapat para Orangtua.
perbedaan pndapt ortu CopyIkatan keluarga itu haruslah diatur dengan sebaik-baiknya. Ibu bapa haruslah bersama-sama memikirkan kewajiban mereka dan dengan pengertian yang terang melaksanakan tugas kewajiban mereka masing-masing. Tidak boleh ada perbedaan pendapat yang dapat dilihat anak-anak. Ibu bapa itu sekali-kali tidak boleh saling mengritik rencana dan pertimbangan masing-masing berpihak di hadapan anak-anak mereka.

Kalau ibu itu belum berpengalaman dalam hal pengetahuan tentang Allah, ia harus memikirkan semua masalah mulai dari sebab hingga kepada akibat serta mencari tahu apakah disiplin yang diberikannya bersifat memperbesar kesulitan pada pihak bapa sementara ia bekerja demi keselamatan anak-anak mereka. Apakah saya sedang mengikuti jalan Tuhan? Inilah suatu pertanyaan yang sangat penting. Kalau orangtua belum sependapat, ada baiknya mereka pergi meninggalkan anak-anak itu dahulu sampai ada sesuatu persetujuan tercapai.

Sering terjadi bahwa para orangtua tidak bersatu dalam pemerintahan keluarga. Bapa itu hanya mempunyai sedikit waktu bersama sama dengan anak-anaknya, dan tidak tahu-menahu tentang keistimewan perangai dan watak anak-anaknya, sering bertindak kasar dan kejam. Dia sering tidak mengendalikan nafsu amarahnya, tetapi selalu mengadakan perbaikan dengan kemarahan. Anak-anak itu mengetahui hal ini, dan gantinya mereka tunduk, dipenuhi dengan kemarahan karena hukuman itu. Sang ibu sering tidak menghiraukan sesuatu perbuatan yang salah pada suatu waktu tertentu, kemudian dihukumnya dengan kejam pada waktu yang lain. Anak-anak tidak mengetahui apakah yang akan terjadi kemudian dan tergoda untuk melihat berapa jauh mereka dapat melanggar peraturan tentang tidak dihukum. Demikianlah caranya bibit kejahatan itu tertanam yang kemudian bertumbuh dan menghasilkan buah-buahnya.

Seandainya para orangtua itu kerja sama dalam usaha memberi disiplin, anak itu akan mengerti apa yang dituntut dari mereka. Akan tetapi kalau seorang bapa oleh perkataan atau dengan pandangan menunjukkan yang ia tidak menyetujui disiplin yang diberikan oleh ibu itu; kalau ia meresa bahwa ibu itu terlalu keras dan bapa harus mengimbangi kekerasan itu dengan menepuk-nepuk seta memanjakan anak-anak itu, niscaya anak-anak itu akan rusak. Segera bapa mempelajarinya bahwa ia dapat melakukan demikian sebagaimana yang disukainya. Para orangtua yang berbuat dosa ini kepada anak-anaknya bartanggung jawab atas kebinasaan jiwa mereka itu.

Para Malaikat memandang setiap keluarga dengan perhatian yang besar, untuk melihat bagaimanakah anak-anak itu diperlakukan oleha para orangtuanya, wali atau sahabat-sahabat mereka. Betapa anehnya salah urus yang mereka saksikan dalam keluarga di mana ibu bapa tidak sependapat! Nada suara para bapa dan ibu, pandangan mereka, kata-kata mereka, semuanya ini menunjukkan bahwa mereka tidak bersatu dalam mengurus anak-anak mereka itu. Bapa itu menghamburkan kata-kata celaan kepada ibu dan menyebabkan anak-anak itu tidak menghargai kelemahlembutan serta kasih sayang ibu itu yang dicurahkannya kekpada anak-anaknya. Ibu itu berpendapat bahwa ia terpaksa mencurahkan banyak kasih sayang kepada anak-anak itu karena ia merasa bapa anak-anaknya terlalu keras dan tidak sabar, oleh sebab itu ia harus berusaha mengimbangi pengaruh kekerasannya itu.

Dibutuhkan Banyak Doa dan Pemikiran yang Tenang
Cinta kasih tidak tahan lama dalam lingkungan keluarga, kecuali ada persesuaian kemauan dan tabiat dengan kemauan Allah. Segala kemampuan dan hawa nafsu harus diselaraskan di bawah pengendalian sifat-sifat Yesus Kristus. Kalau ibu bapa itu ingin mempersatukan perhatian mereka dalam cinta kasih dan takut akan Allah demi mendapat kuasa mengatur keluarga, pastilah mereka merasakan pentingnya banyak permintaan doa dan banyak pemikiran yang tenang. Sementara mereka mencari Allah, mata mereka pun akan terbukalah melihat utusan surgawi hadir untuk melindungi mereka dalam usaha menjawab doa yang disertai iman. Mereka akan dapat mengalahkan kelemahan tabiat mereka, kemudian maju terus dalam kesempurnaan.

Segenap Hati Itu Harus Dijalin oleh Tali Kasih Sutera
Hai ibu dan bapa, Jalinlah hati kamu masing-masing dalam persatuan yang paling bahagia. Janganlah saling menjauhkan diri satu dengan yang lain, tetapi jalinlah diri kamu masing-masing makin lama semakin erat seorang dengan yang lain; kemudian kamu telah siap untuk menjalin hati anak-anakmu kepada dirimu sendiri dengan tali kasih sutera. Teruskanlah taburkan bibit yang baik itu demi kehidupan sekarang maupun untuk kehidupan kekal yang akan datang. Segenap surga sedang memperhatikan usaha yang dilakukan setiap orangtua Kristen.

 

-RTA

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
147 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
152 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
162 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
168 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
182 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
187 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
192 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
196 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
200 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
215 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...

Data Kunjungan

017260385
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
3208
20374
3208
104662
253693
16583202
17260385

IP Anda: 54.82.29.141
Tanggal: 2018-01-21 03:47:12

Online Saat Ini

We have 222 guests and no members online