1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

BESARNYA KELUARGA

 

 

-Happy-Family- CopySuatu Kesalahan Besar Kepada Kaum Ibu, Anak-anak, dan Masyarakat
[AkhirZaman.org] Banyak para orangtua yang mengisi rumah tangganya dengan makhluk-makhluk kecil, yang semata-mata tergantung atas ibu bapanya untuk pemeliharaan dan pengajaran tanpa memikirkan apakah dapat bertindak adil kepada satu keluarga yang besar atau tidak....Ini adalah suatu kesalahan besar, bukan hanya terhadap ibu, tetapi juga kepada anak-anaknya dan kepada masyarakat....

Para orang tua haruslah senantiasa memikirkan kebaikan masa depan dari anak-anaknya. Seharusnya jangan mereka terpaksa mencurahkan segenap waktunya pada pekerjaan yang berat-berat supaya dapat mencurahkan segala kebutuhan hidup.

Sebelum menambahkan anggota keluarganya, mereka harus mempertimbangkan apakah Allah akan dipermuliakan atau dihinakan oleh mereka dengan mendatangkan anak-anak itu ke bumi ini. Mereka haruslah berusaha memuliakan Allah oleh perkawinan mereka sejak dari permulaan, dan sepanjang tahun dalam hidup mereka sebagai suami istri.

Kesehatan Ibu penting Adanya
Mengingat tanggung jawab yang berpindah kepada para orangtua haruslah dipertimbangkan cermat, apakah membawa anak-anak ke dalam keluarga yang terbaik. Apakah ibu mempunyai kekuatan yang cukup untuk merawat anak-anaknya? Dapatkah bapa memberi kemajuan sedemikian rupa untuk membentuk tabiat yang benar dan mendidik anak itu? Nasib anak itu sering kurang dipertimbangkan! Pemuasan nafsu saja yang sering dipikirkan, dan beban-beban yang berat dipikulkan kepada istri dan ibu, tenaga hidupnya dihabiskan dan melumpuhkan kuasa kerohanian. Dalam kesehatan yang rusak dan dengan semangat yang tawar hati didapatinya dirinya dikelilingi kawanan yang masih kecil, yang tidak dapat dipeliharanya sebagaimana mestinya. Karena tidak mempunyai pendidikan yang selayaknya, anak-anak itu menjadi besar dan tidak menghormati Allah serta menularkan kepada orang-orang lain sifat-sifat mereka yang jahat, maka dengan demikian terkumpullah suatu tentara yang diatur Setan untuk dipertayakan sesuka hatinya.

Faktor-faktor Lain yang Harus Dipertimbangkan
Allah mau supaya para orangtua bertindak sebagai makhluk yang bijaksana dan hidup demikian rupa sehingga tiap-tiap anak dapat dididik dengan pantas, agar ibu boleh mempunyai kekuatan dan waktu untuk menggunakan kuasa otaknya untuk mengatur dan mendidik anak-anaknya dalam pergaulan dengan malaikat-malaikat. Ia harus mempunyai keberanian hati untuk melakukan peranannya dengan mulia serta melakukan pekerjaannya dengan takut dan cinta kepada Allah sehingga anak-anaknya boleh terbukti menjadi satu berkat kepada keluarga dan kepada masyarakat.

Sang suami dan bapa haruslah mempertimgangkan segala perkara ini supaya istri dan ibu anak-anaknya jangan berkrja terlalu berat dan dengan demikian ditekan oleh kemurungan. Bapa haus melihat supaya ibu anak-anaknya tidak ditempatkan pada suatu kedudukan sehingga dia tidak mungkn bertindak sebagaimana mestinya terhadap anak-anaknya yang masih kecil-kecil dan banyak, sehingga mereka dapat dibesarkan dan mendapat pendidikan yang selayaknya.

Para orangtua jangan mempertambahkan jumlah keluarga terlalu cepat, sehingga mereka tahu bahwa anak-anak mereka sempat dipelihara dan dididik dengan baik. Seorang bayi yang ada dalam pangkuan ibu setiap tahun adalah suatu aniaya besar kepadanya. Kegemaran sosial dikurangkannya, dan sering dihancurkannya dan kemelaratan rumah tangga semakin bertambah. Dirampasnya dari anak-anak itu pemerliharaan, pendidikan, dan kebahagiaan yang seharusnya para orangtua berkewajiban memberikan kepada mereka.

Nasihat kepada Para Orangtua yang Berkeluarga Besar
Suatu pertanyaan yang harus kamu bereskan ialah, "Adakah saya memperbesar keluarga yang terdiri dari anak-anak untuk memperkuat pengaruh dan memperbanyak barisan kuasa kegelapan, atau adakah saya membesarkan anak-anak bagi Kristus?"
Kalau kamu tidak memerintahkan anak-anakmu dan membentuk tabiat mereka itu sesuai dengn tuntutan-tuntutan Allah, adalah lebih baik bagimu, baik bagi para orangtua, dan masyarakat kalau semakin sedikit anak-anak yang menderita dari didikanmu yang tidak baik itu. Adalah suatu dosa untuk menambahkan jumlah keluarga, kecuali anak-anak dapat diajar dan dilatih sejak kecil oleh seorang ibu yang bijaksana dan berpikiran sehat, yang insaf dan cerdik, dan yang memerintahkan rumah tangganya dalam takut akan Tuhan, membentuk dan merupakan tabiat mereka itu sesuai dengan ukuran kebenaran. Allah telah memberikan kepadamu pikiran, maka Ia menuntut supaya kamu menggunakannya. 

Hai para bapa dan ibu, bilamana kamu mengetahui mengenai bahwa kamu tidak mempunyai pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak-anakmu bagi Tuhan, mengapa kamu tidak mempelajari pelajaran tentang hal itu? Apakah sebabnya kamu terus mendatangkan anak-anak ke dunia ini untuk memperbanyak tentara dalam barisan Setan? Adakah Allah berkenan dengan pertunjukan ini? Apabila kamu melihat bahwa satu keluarga besar akan sangat memberatkan sumber-sumber penghasilanmu, bilamana kamu melihat bahwa keluarga besar itu menjadikan ibu terlalu sibuk dengan anak-anak, dan tidak ada padanya waktu di antara kelahiran anak-anak itu untuk melakukan pekerjaan seperti kebiasaan ibu-ibu lain, kenapa kamu tidak mempertimbangkan laba ruginya dengan cara yang pasti? Setiap anak mengambil daya tenaga dari ibu, dan apabila para bapa dan ibu tidak menggunakan pertimbangan dalam masalah ini, kesempatan apakah yang diberikan kepada para orangtua dan anak-anak supaya mendapat latihan yang pantas? Tuhan berseru kepada para orangtua supaya mempertimbangkan masalah ini dalam terang yang sesungguhnya tentang masa kekal yang akan datang.

Pertimbangan Perekonomian
Para orangtua harus mempertimbangkan dengan tenang persediaan apakah yang dapat diadakan bagi anak-anaknya. Mereka tidak berhak mendatangkan anak-anak ke dunia ini untuk menjadi beban kepada orang lain, Apakah ada perusahaan mereka yang dapat dipakai sebagai sandaran untuk memelihara satu keluarga sehingga mereka tidak perlu menjadi beban kepada orang lain. Kalau mereka tidak punya, maka mereka mengadakan satu kejahatan dalam mendatangkan anak-anak ke dunia ini untuk menderita kekurangan perawatan, pakaian yang pantas, dan kekurangan makanan.

Orang yang sama sekali tidak cakap menjalankan suatu perusahaan, dan mereka yang tidak mujur hidupnya di dunia ini, pada umumnya memenuhi keluarganya dengan anak-anak; sedangkan orang yang mempunyai kecakapan untuk memperoleh harta benda umumnya tidak mempunyai anak-anak lebih daripada yang mereka dapat pelihara. Seharusnyalah orang yang tidak cakap mengurus diri sendiri jangan mempunyai anak-anak.

Bagaimana Kesulitan itu Dibawa Kadang-kadang kepada Jemaat
Banyak orang ketika masih bujangan hampir-hampir tidak dapat hidup, sekarang mengambil keputusan supaya kawin dan mendirikan satu keluarga, mereka sudah tahu bahwa tidak ada sesuatu yang dapat menunjang kehidupan mereka berdua. Lebih celaka lagi dari ini, mereka tidak mempunyai pemerintahan dalam keluarga. Secara keseluruhan tindakan mereka dalam keluarga ditandai dengan adat kebiasaan mereka yang tidak berperaturan dan lamban. Mereka tidak dapat mengendalikan diri dan lekas marah, kurang sabar, dan cerewet. Apabila orang demikian menerima kebenaran pekabaran Advent, mereka merasa bahwa mereka berhak menerima bantuan dari saudara-saudara yang lebih kaya; dan kalau pengharapan mereka itu tidak dipenuhi, mereka akan bersungut-sungut tentang jemaat dan menuduh mereka itu tidak hidup sesuai dengan iman mereka. Siapakah yang harus menderita dalam kasus ini? Apakah pekerjaan Allah yang harus dirugikan, dan perbendaharaan di pelbagai tempat dihabiskan, demi perawatan keluarga-keluarga besar yang meiskin itu? Tidak. Para orangtualah yang seharusnya menderita. Pada umumnya mereka tidak mau menderita sesuatu kekurangan yang lebih besar setelah mereka menerima hari Sabat lebih daripada apa yang diderita dahulu. 

Bagaimana Pelayanan Misionaris itu Boleh Dibatasi
Dalam pengiriman para misionaris ke negeri-negeri yang jauh, orang-orang yang tahu menghematlah yang akan dipilih, tidak mempunyai keluarga besar, dan karena menyadari singkatnya waktu dan pekerjaan besar yang harus diselesaikan, mereka tidak membebani tangan mereka dan rumahnya dengan banyak anak-anak, melainkan akan memelihara diri seberapa bebas dari segala sesuatu yang akan mengalihkan pikiran mereka dan tertuju kepada tugas yang besar itu. Kalu berserah dan bebas berbuat yang demikian, maka istri boleh berdiri di samping suaminya, dapat melaksanakan sama banyaknya dengan suami. Allah telah memberkati ibu dengan talenta-talenta untuk digunakan bagi kemuliaan-Nya dalam membawa beberapa anak pria dan wanita kepada Allah; tetapi banyak mereka tertahan di rumah oleh karena kesibukan untuk menjaga anak-anak mereka yang masih kecil-kecil.

Kita mau supaya misionaris itu benar-benar misionaris dalam arti kata yang sebenarnya; yang rela menyisihkan kepentingan diri sendiri dan mengutamakan kemajuan pekerjaan Allah terlebih dahulu; mereka akan memelihara diri sehagai orang-orang yang berguna, pergi ke mana Allah kelak suruh dan bekerja dalam lapangan apa saja untuk memberitakan pengetahuan tentang kebenaran itu. Para pria yang mempunyai istri yang kasih dan takut akan Allah, dan yang dapat menolong mereka dalam pekerjaan itu dibutuhkan di bidang pekerjaan misionaris. Banyak keluarga yang pergi keluar untuk bekerja, tetapi mereka tidak menyerahkan diri seluruhnya kepada pekerjaan itu. Pikiran mereka tebagi. Istri dan anak-anak menarik mereka dari pekerjaan itu dan seringkali menjauhkan mereka dari ladang yang seharusnya mereka dapat masuki, sekiranya mereka tidak berfikir bahwa mereka harus lebih dekat ke kampung halaman mereka.

 

-RTA

 

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
145 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
150 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
160 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
166 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
180 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
185 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
190 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
194 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
198 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
213 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...

Data Kunjungan

017230766
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
13651
4822
78251
81804
224074
16583202
17230766

IP Anda: 54.234.0.2
Tanggal: 2018-01-19 16:22:09

Online Saat Ini

We have 298 guests and no members online