1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

ASAS-ASAS MENDIRIKAN RUMAH TANGGA YANG BENAR

brshin rmh CopyJadikanlah Rumah Tangga Itu Tempat yang Paling Menarik di Dunia.
[AkhirZaman.org] Meskipun ada tanggung jawab yang berat terletak di atas pundak para ibu-bapa untuk menjaga dengan teliti kebahagiaan dan kepentingan anak-anaknya di kemudian hari, namun adalah tugas kewajiban mereka juga untuk menjadikan rumah itu semenarik mungkin. Tugas ini jauh lebih besar akibatnya daripada memperoleh harta benda dan uang.

Rumah harus tidak boleh kekurangan sinar matahari. Perasaan suasana rumah haruslah dipelihara selalu dalam hati anak-anak, supaya mereka boleh mengenangkan kembali kepada rumah ketika mereka masih anak-anak sebagai suatu tempat aman dan bahagia yang hampir sama dengan surga. Kemudian apabila mereka sudah dewasa, dalam giliran mereka harus menjadi penghiburan dan berkat kepada orang tuanya. 

Rumah haruslah menjadi tempat yang paling menarik kepada anak dalam dunia ini dan kehadiran ibu haruslah menjadi penarikannya yang paling besar. Anak-anak itu mempunyai perasaan peka dan mengasihi secara alamiah. Mudah mereka disenangkan dan hatinya gampang disusahkan. Oleh disiplin yang lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan kasih sayang, ibu-ibu boleh merangkul anak-anaknya kepada hatinya. 

Bersih, Rapi dan Teratur
Kebersihan, kerapian dan teratur tidak dapat dipisahkan dari pimpinan rumah tangga yang benar. Tetapi apabila seorang ibu menjadikan segala sesuatu kewajiban yang paling penting dalam kehidupannya serta mencurahkan segenap tenaga kepadanya, sehingga melalaikan perkembangan badan dan mental serta pendidikan moral anak-anaknya, ia mengadakan kesalahan yang menyedihkan. 

Orang-orang percaya haruslah diajar bahwa meskipun mereka miskin, tidak perlu mereka menjadi kotor, tubuhnya kurang bersih atau rumah tangganya. Bantuan harus diberikan di dalam lapangan ini kepada semua orang yang nampaknya tidak merasa penting artinya kebersihan. Mereka harus diajar bahwa semua orang yang menjadi wakil Allah yang mulia dan suci haruslah memelihara jiwanya suci dan bersih, dan kebersihan ini haruslah juga meliputi pakaian mereka dan segala sesuatu dalam rumah tangga, supaya malaikat-malaikat yang berkhidmat itu akan mendapat bukti bahwa kebenaran telah mengadakan suatu perubahan dalam hidup, membersihkan jiwa dan menghaluskan perasaan. Semua orang yang tidak mengadakan perubahan dalam perkataan dan perbuatan, adalah hidup bagi dirinya sendiri, bukan bagi Kristus. Mereka belum diciptakan baru dalam Kristus Yesus, untuk kebersihan dan kesucian....

Walaupun kita bersikap hati-hati terhadap penggunaan perhiasan yang tidak perlu dan yang menjadi pertunjukan, sekali-kali kita tidak boleh lalai dan merasa tidak peduli dengan yang ada hubungannya pada pandangan luar. Segala sesuatu yang ada hubungannya dengan diri dan rumah tangga kita haruslah rapi dan menarik. Orang-orang muda haruslah diajar pentingnya menunjukkan stu rupa yang tidak dapat dicela, satu wajah yang menghormati Allah dan kebenaran. 

Kelalaian terhadap keberhasilan akan mudah mendatangkan penyakit. Penyakit tidak datang kalau tidak ada sebab-sebabnya. Wabah panas tinggi telah terjadi di kampung-kampung dan kota-kota yang dipandang sempurna kesehatannya dan telah menimbulkan banyak kematian atau kerusakan tubuh. Di dalam banyak hal bahwa pekarangan orang-orang yang menjadi korban itu sendiri ada alat-alat pembinasa yang telah mengeluarkan racun yang sangat berbahaya terhadap udara, kemudian dihirup ke dalam pernafasan oleh keluarga dan tetangganya. Sungguh mengherankan kalau kita melihat kebodohan yang merajalela sehubungan dengan segala akibat yang timbul oleh kelalaian dan bersikap masabodoh terhadap kesehatan.

Peraturan Perlu untuk Rumah Tangga Bahagia
Allah didukakan dengan adanya kekacauan, kelambanan dan kurang saksama pada siapa saja. Segala kelalaian ini adalah dosa kejahatan yang serius, dan cenderung melepaskan kasih sayang suami dari isteri apabila suami senang kepada peraturan, anak-anak yang berperaturan dan rumah tangga yang teratur baik. Seorang istri dan ibu tidak dapat membuat rumah tangga itu senang dan gembira kecuali dia sendiri suka peraturan, memeliharakan derajatnya dan memerintahkan rumah tangg itu dengan baik; oleh sebab itu semua orang yang gagal dalam hal ini harus mulai mendidik dirinya ke arah itu, dan mempertumbuhkan segala sesuatu di mana ia sangat kekurangan. 

Kewaspadaan dan Kerajinan harus Dijalinkan
Spiritual-Family-Time CopyBilamaha kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka tugas-tugas sederhana dan biasa dalam kehidupan rumah tangga akan kelihatan dalam kepentingannya yang benar dan kita pun akan waspada, menunggu kedatangan Anak Manusia; dan kita harus rajin. Sementara menunggu kita dituntut bekerja; haruslah ada persekutuan dari yang dua itu. Inilah yang akan membuat keseimbangan tabiat Kristen, membuat perkembangan yang baik, susunannya seimbang. Janganlah kita merasa bahwa kita harus melalaikan segala sesuatu serta menyerahkan diri kita untuk merenungkan sesuatu, belajar, atau berdoa; tidak perlu kita terlalu sibuk dan tergesa-gesa dan berkerja dengan melalaikan peribadatan kita sendiri. Menunggu dan berjaga-jaga haruslah dijalinkan. "Jangan malas dalam usaha; hendaklah hati bergembira serta berbuat bakti kepada Tuhan." 

Sediakan Fasilitas Keselamatan Kerja
Ada banyak rumah tangga di mana istri dan ibu tidak mempunyai waktu untuk membaca dan menjadikan dirinya berpengetahuan luas, tidak ada waktu menjadi teman kepada suaminya, tidak ada waktu untuk berhubungan dengan anak-anaknya sementara mereka bertumbuh dalam pikiran. Tidak ada waktu dan tempat untuk bergaul erat bersama Juruselamat sebagai teman yang dikasihi. Sedikit dami sedikit ia merosot ke dalam satu tugas yang membosankan dalam rumah tangga; kekuatan, waktu dan perhatiannya terserap dalam segala perkara yang binasa karena pemakaian. Dia terjaga terlalu lambat untuk menyadari bahwa dirinya menjadi asing dalam rumahnya sendiri. Kesempatan-kesempatan yang indah yang pernah dimilikinya yang dapat digunakan mempengaruhi anak yang dikasihinya demi kehidupan yang lebih tinggi telah lenyap dengan sia-sia untuk selama-lamanya.

Biarlah kiranya mereka yang membangun rumah tangga menentukan kehidupan dalam rencana yang lebih bijaksana. Biarlah tujuanmu yang utama mendirikan rumah tangga yang senang. Berusahalah menyediakan fasilitas yang akan meringankan usaha serta menunjang kesehatan. 

Walaupun Tugas sangat Sederhana Itu adalah Pekerjaan Allah
Segala pekerjaan yang kita laksanakan adalah penting, walaupun mencuci piring, mengatur meja, merawat orang sakit, memasak, mencuci pakaian adalah penting secara moral...Pekerjaan hina di hadapan kita yang dilaksanakan orang lain; dan orang yang melaksanakan itu haruslah merasa bahwa mereka sedang melakukan satu pekerjaan yang penting dan mulia, maka dalam tugas itu bagaimanapun hinanya, mereka sedang melakukan pekerjaan Allah sama seperti yang dilakukan Gibrail ketika disuruh kepada nabi-nabi. Semuanya berkerja dalam peraturan dan dalam ruang lingkupnya. Wanita di dalam rumahnya, patut dan harus menunjukkan kesetiaannya, ketaatannya, dan kasihnya, sama tulusnya seperti malaikat-malaikat dalam tugasnya. Persesuaian kepada kehendak Allah menjadikan pekerjaan mulia itu harus dilaksanakan.

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
145 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
150 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
160 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
166 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
180 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
185 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
190 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
194 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
198 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
213 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...

Data Kunjungan

017230850
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
13735
4822
78335
81804
224158
16583202
17230850

IP Anda: 54.234.0.2
Tanggal: 2018-01-19 16:26:27

Online Saat Ini

We have 309 guests and no members online