1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Membangkitkan Kuasa Kerohanian (Tanggung Jawab Bagi Hal-hal yang Baka 2)

Berjalan-yang-Benar CopyHarapan Kita yang Besar Adalah Agama dalam Rumah Tangga.
[AkhirZaman.org] Orang tua sedang tertidur. Anak-anak mereka sedang berjalan menuju kepada kebinasaan di hadapan mata mereka, dan Tuhan menghendaki agar para pesuruh Nya menghadapkan kepada orang banyak, melalui pengajaran dan teladan, pentingnya agama rumah tangga. Tekankan pentingnya hal ini kepada anggota sidang. Tanamkan keyakinan tentang segala tugas yang khidmat, yang sudah lama diabaikan itu, pada hati nurani mereka. Hal ini akan menghancurkan roh Farisi dan sikap menentang kebenaran yang tidak dapat dilaksanakan oleh cara lain. Agama di dalam rumah tangga adalah harapan kita yang besar dan menjadikan cerahnya masa depan bagi pertobatan dari segenap anggota keluarga kepada kebenaran Allah. 

Kuasa Setan Dapat Dihancurkan.
Orang tua mempunyai tanggung jawab yang lebih dalam daripada apa yang mereka pikirkan. Warisan yang diterima oleh anak-anak adalah warisan dosa. Dosa telah memisahkan mereka dari Allah. Yesus telah memberikan hidup Nya agar Ia dapat menghubungkan kembali mata rantai yang putus itu kepada Allah. Dalam hubungannya kepada Adam yang pertama, manusia tidak menerima dari dia sesuatupun kecuali kesalahan dan hukuman mati. Tetapi Kristus melangkah masuk dan berjalan melewati tempat dimana Adam telah jatuh, sambil menahan setiap ujian demi umat manusia.... Teladan Kristus yang sempurna dan anugerah Allah diberikan kepadanya untuk menyanggupkan dia mendidik anak-anak lelaki dan perempuannya supaya menjadi anak-anak Allah. Dengan mengajar mereka, hukum demi hukum pengajaran demi pengajaran, bagaimana menyerahkan hati dan kemauan kepada Kristus, dimana kuasa setan dihancurkan.

Para bapa dan ibu, dalam jaminan yang penuh dari iman berdoalah bersama dengan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu. Janganlah kiranya mereka mendengar sepatah katapun yang ditandai dengan ketidaksabaran dari bibirmu. Jikalau perlu, adakan satu pengakuan yang sungguh sungguh kepada anak-anakmu oleh karena telah membiarkan mereka mengikuti jalan yang sia-sia dan tidak menyenangkan Tuhan, yang tidak menahankan Anak Nya dari dunia yang hilang ini, supaya semua orang dapat menerima maaf dan keampunan dosa.... Para bapa dan ibu yang dengan berbagai bagai cara telah memanjakan anak-anakmu sehingga telah merugikan mereka, Allah menghendaki agar engkau menebus waktu. Perhatikanlah sekarang ini juga.

Orang Tua Mempunyai Ladang Pengabaran Injil yang Paling Mulia.
Jadikan itu sebagai pekerjaan hidupmu untuk membentuk tabiat anak-anakmu sesuai dengan Pola ilahi. Jikalau mereka pernah memiliki perhiasan batin, perhiasan dari satu roh yang lemah lembut dan pendiam, itu adalah disebabkan oleh karena mendidik mereka dengan tekun untuk mengasihi pengajaran-pengajaran dari Firman Allah dan untuk berusaha agar rnenjadi berkenan kepada Yesus lebih daripada memperoleh persetujuan dunia ini. Sebagai para pekerja Allah, pekerjaan kita harus dimulai dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Itu harus dimulai di dalam rumah tangga kita. Tidak ada ladang pengabaran Injil yang lebih penting daripada rumah tangga. Kita memerlukan semangat pengabaran Injil di dalam rumah tangga kita, supaya kita bisa menghadapkan Firman kehidupan itu kepada anggota keluarga kita dan menuntun mereka untuk mencari sebuah rumah di dalam kerajaan Allah. Pekerjaan mengatur dan mengajar anak-anak adalah pekerjaan pengabaran Injil yang paling mulia yang dapat dilakukan oleh setiap pria atau wanita.

tanganpenjunan CopyPara Orang Tua Sebagai Seniman yang Membentuk Tanah Liat Hidup.
Betapa sungguh-sungguh dan tekunnya seorang seniman pelukis bekerja melukis sebuah gambar di atas sehelai kain; dan betapa tekunnya seorang pemahat memahat batu agar dapat menjadi sebuah patung yang menyerupai orang yang dijadikan sebagai polanya. Demikian pula orang tua harus bekerja membentuk, melicinkan dan memperhalus anak-anak mereka sesuai dengan pola yang telah diberikan kepada mereka di dalam Yesus Kristus. Sebagaimana seorang seniman yang tekun belajar, bekerja, dan mengadakan rencana-rencana untuk menjadikan hasil usahanya itu lebih sempurna, demikian pula orang tua harus mempertimbangkan waktu yang digunakan dengan baik dalam mendidik anak-anak bagi kehidupan yang berguna dan melayakkan mereka bagi kerajaan yang kekal. Pekerjaan seorang seniman adalah kecil dan tidak begitu penting bila dibandingkan dengan pekerjaan orang tua. Yang seorang berhadapan dengan bahan-bahan yang tidak bernyawa, dari bahan mana ia membuat bentuk-bentuk yang indah; tetapi yang lain berhadapan dengan seorang manusia yang hidupnya dapat dibentuk untuk kebajikan atau kejahatan, untuk menjadi berkat bagi umat manusia atau menjadi kutuk; untuk menyusun kegelapan, atau untuk hidup selama- lamanya di dalam satu dunia yang akan datang yang tidak dinodai oleh dosa itu.

Jadikan Kesempurnaan Sebagai Tujuan.
Kristus pernah menjadi sebagai seorang anak kecil. Demi untuk Dia hormatilah anak-anak. Anggap mereka itu sebagai satu barang titipan yang suci, bukan untuk didewakan atau dimanjakan, tetapi untuk diajar bagi hidup yang suci dan agung. Mereka adalah harta milik Allah. Ia mengasihi mereka, dan Ia mengajak engkau untuk bekerja sama dengan Dia dalam mengajar mereka untuk membentuk tabiat-tabiat yang sempurna. Tuhan menuntut kesempurnaan dari keluarga Nya yang sudah ditebus itu. Ia mengharapkan dari kita kesempurnaan yang telah dinyatakan Kristus dalam kemanusiaan Nya. Para bapa dan ibu terutama sekali perlu memahami metode metode pendidikan anak-anak yang terbaik supaya mereka dapat bekerja sama dengan Allah.

Orang Tua yang Bertobat Diperlukan.
Siang dan malam dibutuhkan akan orang tua yang bertobat. Betapa banyaknya orang yang perlu untuk merendahkan hati mereka di hadapan Allah dan datang ke dalam hubungan yang benar dengan sorga jikalau mau memberikan satu pengaruh yang dapat menyelamatkan terhadap keluarga mereka. Mereka harus mengetahui apa yang mereka perbuat agar dapat mewarisi hidup kekal, jikalau mereka mau mendidik anak-anak mereka untuk memperoleh warisan umat tebusan. Setiap hari mereka harus menerima terang sorga ke dalam jiwa mereka, setiap hari menerima kesan-kesan dari Roh Kudus ke dalam hati dan pikiran.

Tanggung jawab yang besar terletak di atas bahu orang tua, dan mereka harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan Allah. Bilamana mereka melihat perlunya mencurahkan segenap tenaga mereka kepada pekerjaan mendidik anak-anak mereka bagi Allah, maka sebagian besar dari perkara-perkara remeh dan sifat berpura-pura yang tidak perlu itu akan dihilangkan. Mereka tidak akan menganggap bahwa adalah satu pengorbanan atau satu pekerjaan yang terlalu besar untuk menyanggupkan anak-anak mereka bersedia bertemu dengan Tuhan dengan penuh kesukaan. Hal ini adalah suatu bagian yang paling berharga daripada pelayanan mereka sebagai pengikut Allah, dan sesuatu yang tidak boleh mereka lalaikan.

FamilyPraying CopyPandanglah Tetap kepada Yesus.
Para orang tua, . . . gunakan setiap urat dan otot kerohanianmu dalam usaha untuk menyelamatkan kawanan dombamu yang kecil itu. Segala kuasa neraka akan bersatu padu untuk membinasakan mereka, tetapi Allah akan mengangkat bagimu sebuah ukuran melawan musuh. Berdoalah lebih banyak daripada yang biasa Engkau lakukan. Dengan penuh kasih, kelemahlembutan ajarlah anak anakmu supaya datang kepada Allah sebagai Bapa mereka yang di sorga. Oleh teladanmu ajarlah mereka mengendalikan diri dan menjadi manusia yang berguna. Katakan kepada mereka bahwa Kristus hidup bukan untuk menyenangkan diri Nya Sendiri.

Kumpulkanlah segala berkas cahaya ilahi yang bersinar sinar pada jalanmu. Berjalanlah dalam terang sebagaimana Kristus dalam terang. Apabila engkau melaksanakan pekerjaan untuk menolong anak anakmu untuk melayani Allah, maka ujian ujian yang paling sukar akan datang; tetapi janganlah kehilangan pegangan; bergantunglah kepada Yesus. Ia berkata, "Biarlah mereka mencari perlindungan kepada Ku dan mencari damai dengan Aku, ya mencari damai dengan Aku." Yesaya 27:5. Kesulitan-kesulitan akan timbul; engkau akan menghadapi halangan; tetapi pandanglah tetap kepada Yesus. Bilamana satu keadaan darurat timbul, tanyakanlah Tuhan, sekarang apakah yang harus kuperbuat? Jikalau engkau menolak bersungut atau marah, maka Tuhan akan menunjukkan jalan kepadamu. Ia akan menolong engkau untuk menggunakan kesanggupan berkata-kata dalam satu cara yang demikian menyerupai Kristus sehingga damai dan kasih akan memerintah di dalam rumah tangga. Dengan mengikuti satu tindakan yang tepat, maka engkau akan dapat menjadi pekabar pekabar Injil di dalam rumah tangga, para pelayan anugerah kepada anak- anakmu.

Pekerjaan Ini Akan Mendatangkan Pahala.
Memang sesuatu dituntut untuk membesarkan anak-anakmu pada jalan Allah. Yaitu memerlukan air mata ibu dan doa bapa. Itu memerlukan usaha yang tidak kenal lelah, untuk memberikan pengajaran dengan sabar, di sini sedikit di sana sedikit. Tetapi pekerjaan ini akan mendatangkan pahala. Dengan cara demikian orang tua dapat membangun di sekeliling anak-anak mereka benteng yang akan memelihara mereka dari kejahatan yang sedang melanda dunia ini.

 

 

 

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
147 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
152 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
162 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
168 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
182 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
187 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
192 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
196 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
200 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
215 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...
IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...

Data Kunjungan

017259966
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
2789
20374
2789
104662
253274
16583202
17259966

IP Anda: 46.229.168.76
Tanggal: 2018-01-21 03:20:00

Online Saat Ini

We have 199 guests and no members online