1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

RUMAH TANGGA: EDEN KE EDEN

akhir zaman

Eden akan Dikembalikan.

[AkhirZaman.org] Taman Eden masih tetap berada di atas bumi ini lama setelah manusia terbuang dari jalan-jalannya yang penuh kesukaan itu.  Umat yang berdosa itu lama diizinkan untuk memandang ke rumah mereka yang tak mengenal dosa itu, pintu gerbangnya tehalang hanya oleh para malaikat.  Di pintu Firdaus yang dikawal oleh para malaikat kemuliaan Ilahi dinyatakan.  Ke tempat inilah Adam dan anak-anaknya telah datang untuk menyembah Tuhan.  Di sini mereka memperbaharui janji mereka untuk taat kepada hukum terhadap mana pelanggaran mereka telah menyebabkan terbuangnya mereka dari Eden.  Apabila arus dosa melanda dunia ini, dan kejahatan manusia menetapkan kebinasaan oleh Air Bah, tangan yang telah mendirikan Eden itu telah mengangkatnya dari dunia.  Tetapi pada pemulihan yang terakhir, bilamana akan ada "satu langit yang baru dan satu bumi yang baru," maka taman itu akan dikembalikan lagi dalam keadaan yang lebih mulia daripada semula.

Kemudian mereka yang telah memelihara hukum Tuhan akan menghirup kesegaran yang kekal di bawah pohon alhayat itu, dan sepanjang zaman kekekalan penduduk dunia yang tidak berdosa akan memandang, di dalam taman kesukaan itu, satu contoh apa yang akan terjadi terhadap seluruh bumi ini, kalau manusia telah mengikuti rencana Khalik yang mulia itu. 1

Rencana penebusan yang besar itu akan membawa kembali dengan sempurnanya seluruh dunia kepada keadaan yang diperkenankan Tuhan. Segala sesuatu yang telah hilang oleh dosa akan dipulihkan. Bukan hanya manusia tetapi bumi ini juga ditebus, untuk menjadi tempat tinggal yang abadi bagi orang yang menurut.  Enam ribu tahun lamanya Setan telah bergumul untuk mempertahankan hak miliknya atas bumi ini. Kini maksud Tuhan yang semula dalam penciptaan-Nya telah terlaksana. "Segala kesucian Tuhan ta'ala akan menerima kerajaan dan mempunyai kerajaan itu kekal samapai selama lamanya, bahkan sampai selama lamanya." 2

Di Dalam Dia Kita Miliki Penebusan.

Maksud Tuhan semula dalam penciptaan bumi ini telah digenapi sementara disiapkan untuk tempat yang abadi bagi orang-orang yang ditebus.  "Para orang benar itu akan mewarisi bumi ini, dan tinggal di sana untuk selama-lamanya."  Waktunya tiba di mana orang-orang kudus yang memandang dengan rindunya sejak pedang yang menyala-nyala mengusir pasangan yang pertama dari Taman Eden, waktu untuk memiliki penebusan melalui Dia.  Semula bumi telah diberikan kepada manusia sebagai suatu kerajaan baginya, oleh penghianatannya maka kerejaan itu jatuh ke tangan Setan, dan begitu lama berada di tangan musuh yang kuat itu, telah dibawa kembali oleh rencana penebusan besar. 3

Segala sesuatu yang hilang oleh Adam pertama akan dikembalikan oleh Adam kedua.  Nabi itu berkata, "Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerejaan atas putri Yerusalem."  Dan Paulus menunjuk kepada "penebusan yang menjadikan kita milik Tuhan."

Tuhan telah menciptakan bumi ini untuk didiami oleh makhluk yang bahagia dan kudus.  Maksud itu akan digenapi bilamana, pembaharuan diadakan oleh kuasa Tuhan dan membebaskan manusia dari dosa dan kesusahan, bumi ini akan menjadi rumah yang abadi bagi manusia yang telah ditebus. 4

Adam Dikembalikan ke Rumahnya di Eden.

Setelah dikeluarkan dari Taman Eden kehidupan Adam di dunia ini telah dipenuhi dengan kesusahan.  Setiap daun yang gugur, korban yang dipersembahkan di alam dan cela yang menodai kemurnian manusia, dengan jelas mengingatkan dosanya.  Dengan penyesalan yang mendalam dan sangat mengerikan dia senantiasa melihat dosa kejahatan yang bertimbun, dan dalam menjawab amaran yang ditujukan padanya, dia menemui celaan yang ditimpkan kepadanya sebagai akibat dosa itu.  Dengan rendah hati disertai kesabaran dia menanggung hukuman untuk hampir seribu tahun sebagai akibat pelanggaran itu.  Dia bertobat dengan setia dari dosanya dan percaya dalam jasa Juruselamat yang telah dijanjikan, dan diamati dalam suatu pengharapan untuk kebangkitan.  Anak Tuhan itu menebus kegagalan dan kejatuhan manusia; dan sekarang melalui pekerjaan penebusan, Adam diterima kembali dalam kekuasaannya yang pertama.

Yang membuat dia sangat bergembira, memandang kembali pohon yang pada suatu kali pernah menjadi kegemarannya, persis dengan buah pohon yang pernah dikumpulkan dalam hari-hari kesukaan yang tidak bercacat cela itu.  Dia melihat tanaman anggur yang pernah dilatih oleh tangannya sediri, kembang-kembang yang sama di mana satu kali menjadi kesukaannya untuk memeliharanya.  Pikirannya dapat memahami realitas dari pemandangan itu, dia mengerti bahwa inilah Taman Eden yang dipulihkan itu, sekarang telah lebih indah daripada ketika dia dikeluarkan dari tempat itu.  Juruselamat menuntun dia ke pohon kehidupan dan dipetik buah yang mulia itu dan diminta dia untuk memakannya.  Dia perhatikan disekelilingnya dan dia memandang suatu rombongan besar keluarganya yang telah ditebus, sedang di dalam Firdaus Tuhan.  Kemudian dia meletakkan mahkotanya yang berkilau-kilauan itu di atas kaki Yesus dan dia merebahkan dirinya kepada dada-Nya, dan memeluk Penebus.  Dia memegang kecapi yang dari emas, dan nyanyian kemenangan menggema dengan nyaringnya di surga, "Layaklah, layaklah, dan pujilah Anak Dimba yang telah disembelih, dan hidup kembali."  Keluarga Adam menghentikan nyanyian pujian mereka dan meletakkan mahkota mereka di atas kaki Juruselamat sementara menundukkan kepala di hadapan-Nya dalam pemujaan.

Kerukunan kembali ini telah disaksikan oleh para malaikat yang telah menangis waktu kejatuhan Adam dan para malaikat yang bersukacita ketika Yesus telah bangkit dan naik ke surga, yang membukakan kubur semua orang yang percaya pada nama-Nya.  Sekarang mereka memandang pekerjaan penebusan telah terlaksana, dan mereka mempersatukan suara mereka dalam nyanyian pujian. 5

Istana Tersedia bagi Musafir di Dunia.

Kekhawatiran untuk mewarisi masa depan tampaknya terlalu materi yang banyak orang yang rohani menjadi jauh dari kebenaran yang sesungguhnya, sehingga menuntun kita untuk memandang sebagai rumah kita yang sekarang.  Kristus memberi kepastian kepada para murid-Nya bahwa Dia telah pergi untuk menyediakan rumah tempat tinggal bagi mereka dalam rumah Bapa.  Mereka yang menerima pengajaran dari firman Tuhan, tidak akan menjadi asing sama sekali tentang tempat tinggal di surga....Bahasa manusia tidak cukup untuk menerangkan pahala yang akan diterima orang-orang benar itu.  Itu hanya dapat dimengerti oleh mereka yang mencarinya.  Pikiran manusia yang terbatas itu tidak sanggup mengerti kemuliaan firdaus Tuhan itu. 

Dalam Alkitab warisan orang-orang yang diselamatkan dinamai suatu negeri.  Di sana Gembala semawi akan menuntun kawanan domba-Nya ke sumber air kehidupan.  Pohon kehidupan itu akan menghasilkan buahnya setiap bulan, dan daun-daun pohon itu akan menjadi kesembuhan bagi bangsa-bangsa.  Ada mata air yang mengalir terus untuk selama-lamanya, jernih seperti hablur, dan di sisinya ada pohon-pohon menurunkan naungannya ke atas jalan-jalan yang telah disediakan bagi mereka yang telah ditebus Tuhan.  Ada dataran lebar yang luas membentang ke bukit-bukit yang indah dan gunung-gunung Tuhan menjulang tinggi ke puncak kemuliaan.  Di atas dataran yang penuh damai ini, di samping mata air kehidupan itu umat Tuhan mengembara begitu lama, untuk menemukan sebuah rumah. 6

Di sana ada rumah untuk musafir dunia.  Di sana tersedia jubah bagi orang-orang saleh, dengan mahkota kemuliaan dan daun palem kemenangan.  Segala sesuatu yang telah membingungkan kita akan pemeliharaan Tuhan selama ini akan dijadikan terang dalam dunia yang akan datang.  Hal-hal yang sukar dipahami kemudian akan mendapat penjelasan.  Rahasia kasih karunia itu akan dibukakan di hadapan kita.  Di pikiran kita yang terbatas hanya kebingungan dan janji yang tidak didapati, kita akan melihat nanti keharmonisan yang indah dan sempurna.  Kita akan mengetahui bahwa kasih yang kekal itu memerintahkan pengalaman yang tampaknya tidak mungkin ditanggung.  sebagaimana kita menyadari pemeliharaan-Nya yang lemah lembut itu, menjadikan segala sesuatu bekerja bersama-sama demi kebaikan kita, maka kita akan bersukacita dengan kegembiraan yang tidak terkatakan dan penuh kemuliaan....

Kita sedang berada dalam perjalanan pulang.  Dia yang telah mengasihi kita, ketika mati untuk keselamatan kita, telah membangun suatu kota untuk kita.  Kota Yerusalem Baru akan menjadi kota kita untuk istirahat.  Tidak akan ada lagi kesusahan dalam kota Tuhan.  Tidak ada lagi ratapan kesusahan, tidak ada nyanyian perkabungan yang menghancurkan pengharapan dan acara penguburan orang yang dicintai tidak akan kedengaran lagi untuk sema-lamanya.  Pakaian penderitaan akan segera digantikan dengan pakaian pesta kawin.  Segera kita akan menyaksikan penobatan Raja kita.  Mereka yang hidup telah berlindung bersama Kristus, mereka yang selama berada dalam dunia telah memenangkan peperangan iman, akan bercahaya kelak dengan kemuliaan Penebus dalam kerajaan Tuhan.7

Kesukaan Bagi yang Ditebus.

Surga adalah suatu tempat yang indah.  Saya rindu untuk berada di sana dan melihat Yesus yang saya kasihi itu, yang telah memberikan nyawa-Nya bagiku, supaya saya diubahkan menjadi serupa dengan peta-Nya yang mulia.  Aduh, kalau kiranya saya mempunyai perkataan yang cukup untuk menceritakan indah dan mulianya dunia baru itu.  Saya merasa haus akan air sungai kehidupan yang menggembirakan di kota Tuhan itu.

Tuhan telah menunjukkan kepadaku pemandangan dunia yang lain.  Diberikan kepadaku sayap dan malaikat menyertai saya dari kota itu ke satu tempat yang terang dan mulia.  Pada tempat ini rumput hidup menghijau, burung-burung bernyanyi-nyanyi amat merdu.  Semua penduduk negeri itu bermacam-macam ukuran tubuhnya; semua tampaknya tampan, mulia dan cantik mengagumkan.  Semua mereka menyerupai Yesus, wajah mereka memancarkan kesukaan yang suci, menggambarkan kemerdekaan dan kebahagiaan tempat itu.  Saya bertanya kepada salah seorang dari mereka, mengapa mereka itu tampaknya lebih bagus dari orang-orang yang ada di dunia.  Jawabnya ialah, "Kami hidup dalam penurutan yang amat taat kepada hukum Tuhan, dan belum pernah jatuh dalam pelanggaran, seperti mereka yang ada di bumi,"....Saya meminta kepada malaikat pengawal saya itu supaya saya boleh tinggal di tempat itu.  Hati saya susah untuk memikirkan yang saya harus pulang kembali ke bumi yang gelap itu.  Maka kata malaikat itu, "Engkau harus kembali lagi, dan jikalau engkau setiawan, engkau boleh bersama-sama dengan yang 144.000, akan mempunyai kesempatan untuk mengunjungi semua dunia dan melihat-lihat pekerjaan yang dilakukan oleh tangan Tuhan." 8

Pertemuan Keluarga Surga dan Keluarga Dunia.

 

Disana orang-orang yang telah ditebus akan mengetahui, "sebagaimana mereka juga telah mengetahui."  Cinta kasih dan simpati yang ditanamkan Tuhan sendiri dalam jiwa mendapatkan pelaksanaannya yang manis dan lebih murni.  Hubungan yang kudus dengan makhluk-makhluk yang suci, kehidupan sosial yang rukun dengan para malaikat yang diberkati itu dan dengan Seorang yang setiawan sepanjang zaman yang telah membasuh jubah mereka dan menjadikan itu putih dalam darah Anak Domba, suatu tali yang kudus yang mengikat bersama-sama, "segenap keluarga dalam surga dan dunia."  Kenyataan ini membangkitakan kebahagiaan mereka yang ditebus. 9

Bangsa-bangsa yang diselamatkan itu tidak mengenal hukum yang lain lagi kecuali hukum surga.  Semuanya akan berbahagia, dalam keluarga yang telah dipersatukan, mengenakan pakaian pemujaan dan ucapan syukur.  Di atas pemandangan itu bintang-bintang fajar akan menyanyi bersama-sama dan para anak Tuhan akan berseru dalam kesukaan sementara Tuhan dan Kristus akan bersatu untuk memproklamirkan, "Tidak ada lagi dosa, atau tidak akan ada lagi kematian." 10

Dari peristiwa kegembiraan surga itu (kenaikan Kristus ke surga), kembalilah kepada kita di bumi gema perkataan Kristus sendiri yang ajaib itu, Aku naik kepada Bapa-Ku dan Bapamu, dan kepada Tuhan-Ku dan Tuhanmu."  Keluarga di surga dan keluarga di bumi satu adanya.  Bagi kitalah Tuhan kita naik, dan bagi kitalah Ia hidup.  "Oleh sebab itulah Ia berkuasa juga menyelamatkan dengan sempurnanya segala orang yang menghampiri Tuhan oleh sebab Dia, sedangkan Ia hidup senantiasa memohonkan karena mereka itu." 11

Walaupun Ditunda Janji itu Pasti.

Telah lama kita menanti untuk kembali Juruselamat kita.  Kepastian perjanjian itu tidak ditunda.  Dengan segera kita akan berada di rumah kita yang dijanjikan itu.  Di sana Yesus akan memimpin di tepi sungai kehidupan yang mengalir dari takhta Tuhan dan akan menjelaskan kepada kita pemeliharaan yang gelap yang kita lalui selama di atas bumi, Dia telah membawa kita dengan cara demikian untuk menyempurnakan tabiat kita.  Di sana akan kita lihat suatu pemandangan yang terang keindahan Taman Eden yang telah dikembalikan itu.  Kita meletakkan di atas kaki Juruselamat mahkota yang telah diletakkan di kepala kita dan kita memainkan kecapi emas kita, dan kita akan memenuhi segenap surga dengan puji-pujian untuk Dia yang telah duduk di atas takhta. 12

Biarlah segala sesuatu yang indah di dalam rumah kita di dunia mengingatkan tentang sungai yang berkilauan seperti hablur dan dataran ladang-ladang yang menghijau, pohon-pohon yang rindang dan mata air yang hidup, kota yang bercahaya-cahaya dan jubah putih para penyanyi, yaitu rumah kita yang di surga, dunia baru itu begitu indah yang tak seorang seniman pun yang dapat menggambarkannya.  Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manisia:  Semua yang disediakan Tuhan untuk mereka yang mengasihi Dia." 13

Oleh: Ellen White

 1  PP, p. 62

 2  Idem, p. 342

 3  ST, Dec. 29, 1909

 4  RH, Oct. 22, 1908

 5  GC, p. 647, 648

 6  RH, Oct. 22, 1908

 7  TC, vol. 9, p. 286, 287

 8  EW, p. 39, 40

 9  GC, p. 677

10  PK, p. 732, 733

11  DA, p. 835

12  TC, vol. 8, p. 254

13  RH, July 11, 1882

Artikel Terkait:

1. 5 ALASAN KITA TIDAK BERHAK MENILAI DAN MENGHAKIMI HIDUP ORAN

5

[AkhirZaman.org] Manusia hidup di muka bumi untuk sawang-sinawang, saling 'memandang' dan introspeksi. Tetapi bukan berarti kita memiliki hak untuk berkomentar, menilai, apa lagi menghakimi tindak-tanduk manusia lain. ...
146 hari yang lalu | Selengkapnya »

2. KUNCI PERNIKAHAN BAHAGIA

Kunci

[AkhirZaman.org] Sebagaimana yang mungkin sudah Anda ketahui, hampir 50 % dari pernikahan di zaman sekarang berakhir dengan perceraian, meninggalkan pasangan yang sakit hati dan anak-anak yang kehilangan pegangan. ...
151 hari yang lalu | Selengkapnya »

3. HOMOSEKSUALITAS

Homoseksualitas

[AkhirZaman.org] Ketidakmurnian Sodom. Aduh, betapa menjengkelkan bagi Allah kurangnya usaha yang dilakukan oleh mereka yang mengaku hamba Allah untuk memurnikan sidang-Nya, usaha yang nampaknya dilakukan dengan sambil lalu saja, tak bersemangat dan tidak menyatakan Roh Kristus. ...
161 hari yang lalu | Selengkapnya »

4. PERLAKUAN TERHADAP PIKIRAN DAN ANJURAN YANG TIDAK MURNI

Perlakuan

Perlu Kejernihan Pandangan Mata Rohani. [AkhirZaman.org] Belum pernah ada zaman seperti sekarang ini di mana pria dan wanita Kristen dari segala lapisan memerlukan pandangan mata rohani yang jernih. Tidaklah aman mengalihkan pandangan dari Kristus untuk sesaat pun. ...
167 hari yang lalu | Selengkapnya »

5. MENGABAIKAN HUKUM KETUJUH

Mengabaikan

Hukum Allah Jalan Kebahagiaan. [AkhirZaman.org] Sebelum dunia dibinasakan oleh air bah pada zaman Nuh, penduduk dunia hidup dalam kebejatan. Segala jenis dosa dan kejahatanlah yang mereka lakukan. ...
181 hari yang lalu | Selengkapnya »

6. DOSA DALAM KELAKUAN YANG TIDAK SENONOH

Dosa

Penyelamatan Dari Dosa Dan Kenajisan. [AkhirZaman.org] Apabila hukum Allah tertulis dalam hati maka itu akan nampak dalam kehidupan yang murni dan suci. Hukum-hukum Allah bukanlah huruf-huruf yang mati. ...
186 hari yang lalu | Selengkapnya »

7. PERPISAHAN DAN ALASAN PERCERAIAN

PERPISAHAN

PerpisahanSeorang Istri Yang Dikuasai Setan.[AkhirZaman.org] Saudara D yang terhormat: Saya harap perubahan yang nampak dalam diri istrimu pada waktu pertemuan di Chicago akan berlangsung terus dan saya sangat bersyukur kepada Bapa kita yang di surga ketika saya mendengar ...
191 hari yang lalu | Selengkapnya »

8. TEMAN HIDUP YANG SENGAJA DIBUAT CACAT

TEMAN

Nasihat Untuk Walter dan Laura (Janji Pernikahan Yang Mengikat)[AkhirZaman.org] Tanggal 9 Januari 1888, saya mengadakan wawancara dengan saudara Walter C. Permohonannya yang sungguh-sungguh telah berhasil membujuk saya untuk pergi bersama-sama ke St. Helena untuk berbicara dengan istrinya.... ...
195 hari yang lalu | Selengkapnya »

9. MENIKAH DENGAN YANG TIDAK SEIMAN

MENIKAH

Kelakuan Teman Hidup Kristen (Tidak Ada Pikiran Untuk Bercerai)[AkhirZaman.org] Ditinjau dari sudut pandang hukum-hukum Tuhan, jika sang istri adalah seorang yang tidak seiman dengan suami dan bersifat menentang, suaminya yang beriman tidak boleh menceraikannya hanya berdasarkan hal tersebut sebagai alasan. ...
199 hari yang lalu | Selengkapnya »

10. PERNIKAHAN JANDA DENGAN DUDA

Pernikahan

Pernikahan Dalam Usia Lanjut Yang Membawa Kebaikan. [AkhirZaman.org] Saudara Hare yang terhormat: Menjawab surat saudara yang pertama saya terima, saya tidak mempunyai penjelasan mengenai hal yang menjadi perhatian saudara. ...
214 hari yang lalu | Selengkapnya »

Artikel Lainnya

IMAGE
SEJARAH NATAL
[AkhirZaman.org] Perintah untuk mengadakan perayaan Natal tidak terdapat di...
Read More...
IMAGE
Asal Usul Paskah
[AkhirZaman.org] Musim semi merupakan musim yang terbaik sepanjang tahun...
Read More...
IMAGE
Dibalik Cerita Dongeng
[AkhirZaman.org] Warisan kerohanian Maewyn Succat cukup ironis tetapi juga...
Read More...
IMAGE
Fakta Mengejutkan Tentang...
[AkhirZaman.org] Setiap tahun pada tanggal 14 Februari, tak terhitung jutaan...
Read More...
IMAGE
Semua Orang Sedang Diuji
[AkhirZaman.org] Allah menuntut umat Nya supaya membersihkan diri mereka dari...
Read More...
IMAGE
[RH] HINDARKAN PERDEBATAN...
Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh,...
Read More...
IMAGE
[RH] DIRI HARUS MATI
Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa...
Read More...
IMAGE
[RH] PANDANG TERUS KE ATA...
Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita,...
Read More...
IMAGE
[RH] KEHIDUPAN YANG SENAN...
Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki...
Read More...
IMAGE
BERANI DI DALAM TUHAN
Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang...
Read More...
IMAGE
HRW (Human Rights Watch) ...
[AkhirZaman.org] Catatan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tentang...
Read More...
IMAGE
Badai Terjang Belanda, Pe...
[AkhirZaman.org] Tiga orang tewas di Belanda, kemarin, akibat badai yang juga...
Read More...
IMAGE
Bill Gates Lunasi Utang N...
[AkhirZaman.org] Miliarder Amerika Serikat (AS) Bill Gates kembali menunjukkan...
Read More...
IMAGE
Tidak Menggunakan Nama Re...
[AkhirZaman.org] Korea Utara (Korut) menyebut tingkah laku Amerika Serikat (AS)...
Read More...
IMAGE
Trump Tuding Rusia Bantu ...
[AkhirZaman.org] Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menuding Rusia...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Penghormatan Kepada lbu-Ibu yang Setia[AkhirZaman.org] Pada waktu penghakiman...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Bunga-Bunga, Buah-Buahan, dan Satwa[AkhirZaman.org] Saya melihat padang yang...
Read More...
IMAGE
WARISAN ORANG-ORANG KUDUS...
Hadiah dari Tuhan [AkhirZaman.org] Kristus, hanya Kristus dan...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (2)
Dari Gua-Gua dan Lubang-Lubang dan Penjara-Penjara[AkhirZaman.org] Di dalam...
Read More...
IMAGE
KEMBALINYA KRISTUS (1)
Tujuh Malapetaka dan Kebangkitan lstimewa[AkhirZaman.org] Terjadi suatu gempa...
Read More...
IMAGE
Apakah Makan Nasi Itu Seh...
[AkhirZaman.org] Mungkin ada dari anda yang bertanya tanya; “Bila saya...
Read More...
IMAGE
10 LANGKAH KESEHATAN (Bag...
1. Mengkonsumsi Banyak Air Putih (air mineral). [AkhirZaman.org] Mengkonsumsi...
Read More...
IMAGE
Perhatikan Kode Stiker di...
[AkhirZaman.org] Pernahkah anda berpikir jika stiker yang ada di buah-buahan...
Read More...
IMAGE
Osteoporosis (Pengeroposa...
[AkhirZaman.org] Osteoporosis adalah kondisi menurunnya kepadatan tulang...
Read More...
IMAGE
Jenis-jenis Penyakit dan ...
Adenoids (Membesarnya hulu kerongkongan ) [AkhirZaman.org] Adenoids terdiri...
Read More...

Data Kunjungan

017240131
Hari Ini
Kemarin
Minggu Ini
Minggu Lalu
Bulan Ini
Bulan Lalu
Semua
3328
19688
87616
81804
233439
16583202
17240131

IP Anda: 54.227.6.156
Tanggal: 2018-01-20 04:03:33

Online Saat Ini

We have 292 guests and no members online