Saturday, 20 October 2018
randosh beach Copy

[RH] KRISTUS TELADAN KESEDERHANAAN

“Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan; ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia...
thepark Copy

[RH] KRISTUS IMAM BESAR KITA

“Sebab Imam Besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan kita, la telah dicobai,...
salvador Copy

[RH] SIFAT KEMANUSIAAN KRISTUS YANG TAK BERDOSA

“Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi Yesaya: ‘Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita (Marius 8: 17)....
tulip Copy

[RH] AMBISI SANG ULAR

“Dan Iblis membawa-Nya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperIihatkan kepada-Nya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepada-Nya: ‘Semua itu...
wtr paradise Copy

[RH] NUBUATAN DI EDEN

“Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya; keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." (Kejadian...
texazctle Copy

[RH] DARI ISTANA RAJA KE KANDANG HEWAN

“Yesus berkata kepadanya: ‘Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepala-Nya’” (Matius 8:20).  Alangkah hebat...
beach12 Copy

[RH] SUATU RAHASIA

“Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan; tetapi untuk mereka yang dipanggil,...
lakeworth Copy

[RH] MAKNA KELAHIRAN KRISTUS

"Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang Kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup" (Yohanes 6:63).  Di sini Kristus tidak...
sobakorea Copy

[RH] YESUS MENGAGUNGKAN HUKUM ALLAH

“Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah" (Roma 7:22).  Oleh penurutan-Nya terhadap semua hukum Allah, Kristus mewujudkan penebusan bagi manusia. lni...
121458 8410 Copy

[RH] FIRMAN MENJADI DAGING

  “Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah AIlah. la pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu...

Artikel Pilihan

akhir zaman

10 Alasan Terburuk Untuk Menikah

susah makan

7 ALASAN ANAK SUSAH MAKAN

akhir zaman

Homoseksualitas