Thursday, 22 November 2018
sunlight2 n Copy

[RH] Kesempurnaan Kemanusiaan Kristus

"Pada mulanya adalah Firman; Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. la pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia...
3 jagoan tidung lagi merenung heehehehe jakarta indonesia1152 13309169841 tpfil02aw 22660 Copy

[RH] SEBUAH KASUS PENYEMBUHAN

“Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat, supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan"(Yakobus...
redflower Copy

[RH] SUATU PERKATAAN PRIBADI

"Bersyukurlah kepada TUHAN, serukanlah nama-Nya, perkenalkanlah perbuatan-Nya di antara bangsa-bangsa! ”(Mazmur 105:1).  Saya rindu untuk terlibat secara pribadi dalam pekerjaan sungguh-sungguh di ladang,...
polish-countryside Copy

[RH] PENDERITAAN AKIBAT PELANGGARAN

“Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk: berkat, apabila kamu mendengarkan perintah TUHAN, Allahmu, . . . dan kutuk, jika kamu...
1161156 18632966 Copy

[RH] DISANGGUPKAN UNTUK MENULIS

"Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Tuliskanlah segala perkataan yang telah Kufirmankan kepadamu itu dalam suatu kitab” (Yeremia 30:2).  Pada permulaan pekerjaan umum saya, saya...
wtrfall Copy

[RH] Upaya Setan Semakin Meningkat

“Hal itu tidak usah mengherankan, sebab lblis pun menyamar sebagai malaikat Terang" (2 Korintus 11:14).  Kelihatannya adalah mustahil bagi saya untuk dimengerti oleh...
a tender white Copy

[RH] Janji-janji Berharga Versus Gambar-gambar Suram

“Karena kuasa ilahi-Nya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil...
276113 5080 iPhone

[RH] Bagaimana Jika Kita Berdosa Setelah Kita Diampuni?

“Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu...
720265 63559681 Copy

[RH] Karunia Kesopanan

“Kasih itu sabar; kasih itu murah hati; ia tidak cemburu. la tidak memegahkan diri dan tidak sombong. la tidak melakukan yang tidak sopan...
nature-stone-flower Copy

[RH] Hubungan Penglihatan Terhadap Tulisan dan Praktik

“Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana; dari istana gadang permainan kecapi menyukakan engkau; di antara mereka yang disayangi terdapat puteri- puteri raja,...

Artikel Pilihan

akhir zaman

10 Alasan Terburuk Untuk Menikah

susah makan

7 ALASAN ANAK SUSAH MAKAN

akhir zaman

Homoseksualitas